RGO Academy: de interessante wereld van de ecologie | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Bert Bannink is oud-docent biologie van de RGO, maar nog altijd gepassioneerd verteller als het gaat over natuur en milieu.
Bert Bannink is oud-docent biologie van de RGO, maar nog altijd gepassioneerd verteller als het gaat over natuur en milieu. (Foto: )

RGO Academy: de interessante wereld van de ecologie

  •   102 keer gelezen

Middelharnis - "Vrijwel elke dag is het milieu in het nieuws: het versterkte broeikaseffect, uitsterving van soorten, plastic in de oceanen, PFAS's (door de mens gemaakte stoffen die niet in het milieu voorkomen), stikstofproblematiek, explosies van blauwalgen, overstromingen, droogtes enzovoort. De strekking is veelal bedreigend en negatief en helaas is dit terecht en gebaseerd op feiten."

Aan het woord is Bert Bannink, oud-docent biologie (sinds vorig jaar gepensioneerd) van de RGO, maar nog altijd gepassioneerd verteller als het gaat over natuur en milieu. Binnenkort start Bannink op initiatief van wetenschapper en RGO-docent biologie Jeffrey Verhoeff een uit 8 avonden bestaande cursus ecologie in de RGO aan de Koningin Julianaweg.

Kennis over natuur en milieu: interessant én actueel
Bannink licht toe waarom meer kennis over het milieu zo interessant én actueel is. Hij spreekt en doceert nog graag over alles wat met zijn vak te maken heeft. "Veel mensen hebben een mening over bovenstaande problemen, maar de kennis op deze vlakken is bij de meeste mensen gering. Op zich is dat niet vreemd, want de achtergronden van de berichten in de media zijn complex. Het gaat immers over het ecosysteem aarde en dat is een groot en ingewikkeld geheel. Een eigen mening dien je echter wel goed te kunnen onderbouwen."

Collega-bioloog Jeffrey Verhoeff haakt daarop in: "We zijn van mening dat het noodzakelijk is dat iedereen inzicht krijgt in het systeem aarde, zodat meer mensen begrijpen voor welke uitdagingen we momenteel staan en zullen inzien dat we maatregelen zullen moeten nemen om de planeet en natuur niet verder te belasten."

RGO Academy: permanente educatie voor iedereen!
De RGO vindt het een uitdaging om in de regio avonden te organiseren over interessante thema's, onder de noemer RGO Academy. Zo was er onlangs een georganiseerde avond over 'het puberbrein'.
De eerstvolgende RGO Academy avond is een kennisavond over het ecosysteem. Bert Bannink zal op deze avond in grote lijnen laten zien hoe ecosystemen in elkaar zitten, de invloed van de mens erop en uitgebreid ingaan op het versterkte broeikaseffect. Dit is het grootste probleem waarmee de mensheid en de natuur momenteel te maken hebben. Bannink heeft, net als Jeffrey Verhoeff, grote kennis van de natuurgebieden op het eiland Goeree-Overflakkee. Aan deze interessante eerste avond zijn geen kosten verbonden.

Geïnteresseerd in een volledige ecologie-cursus?
Voor iedereen die zich meer wil verdiepen in deze materie is er een vervolg van 7 avonden op deze RGO Academy avond. De opzet van de totale cursus is te laten zien hoe de natuur in elkaar zit en welke wetmatigheden er voor alle organismen gelden, ook voor de mens. Bannink vertelt: "Wij mensen zijn onderdeel van het ecosysteem aarde en oefenen een behoorlijke invloed uit op dit systeem. Eerst zullen we bekijken hoe niet-levende milieufactoren de levenskansen van organismen beïnvloeden. Vervolgens komen de energiestromen en de kringlopen in de natuur aan de orde. Hierna wordt aandacht besteed aan de levende (biotische) milieufactoren; de interacties tussen organismen. Dan wordt gekeken naar de populatiedynamica met onder andere het ontstaan van plagen en het successieproces, zoals we dat de laatste decennia mooi hebben kunnen zien in drooggevallen gebieden rondom Goeree-Overflakkee."Bannink zal op de cursusavonden veel aandacht besteden aan de invloed van de Nederlander op het Nederlandse landschap. Verder komen aan de orde: het (versterkte) broeikaseffect, overbemesting (o.a. de stikstofproblematiek), plastics, PFAS's, gebruik van bestrijdingsmiddelen, lucht- en bodemverontreiniging, fauna en floravervalsing, afname biodiversiteit en de (mondiale) bodemdegradatie. Van elk aspect zal bekeken worden wat het is, wat de oorzaak is en hoe het aangepakt wordt of zou kunnen worden.

Wat, waar, wanneer?
De cursus (waarvoor geen voorkennis vereist is) omvat 8 dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur op de RGO aan de Koningin Julianaweg. De eerste inleidende en voor ieder vrij toegankelijke avond is op dinsdag 3 maart.

Belangstellenden kunnen zich voor deze eerste avond en voor eventuele vervolgbijeenkomsten opgeven via de website van de RGO: www.rgomiddelharnis.nl Aan de eerste introductieavond van de cursus op 3 maart is geen limiet verbonden voor wat betreft het aantal bezoekers. Aan de 7 vervolgbijeenkomsten kunnen maximaal 35 personen deelnemen. Wacht dus niet met inschrijven!

De vervolgbijeenkomsten zijn op: 10, 17, 24 en 31 maart en op 7, 14 en 21 april. Voor degenen die de complete cursus van 8 bijeenkomsten willen volgen, zijn de kosten 100 euro inclusief een digitaal cursusboek, Powerpoints en koffie en thee. Het totale cursusprogramma is te vinden op: www.rgomiddelharnis.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>