Afbeelding

Lezing "5G, wat moeten we ermee?"

Actueel 639 keer gelezen

De voorbereidingen voor grootschalige plaatsing van 5G-zendmasten en antennes in Nederland is in volle gang. Deze zijn nodig voor het werken met nieuwe frequenties, die zorgen voor een snellere internetverbinding. De bedoeling is dat Nederland in 2020 overgaat op de 5G-verbinding. Maar terwijl de infrastructuur gereed wordt gemaakt op talloze plekken in ons land, groeit de bezorgdheid bij burgers en ook bij de politiek over de effecten van de hierbij vrijkomende straling op de volksgezondheid.

Het bovenstaande was reden voor de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee om een voorlichtingsavond te organiseren over dit onderwerp. Op maandag 1 april sprak de heer Rob Verboog in de grote schuur bij de familie Van der Velde in Sommelsdijk voor een publiek van ongeveer 40 belangstellenden over de gevaren van straling en elektromagnetische velden (EMV). Die straling is de laatste jaren enorm toegenomen o.a. door een grote toename van het aantal zendmasten en de uitbreiding van WiFi-netwerken en 'last but not least' de toename van draadloos communicerende apparaten, zoals bijvoorbeeld babyfoons, dect-telefoons, i-pads, tablets, slimme meters etc. 

Ervaringsdeskundige
De heer Verboog is ervaringsdeskundige, in die zin dat zijn vrouw Wally stralingsgevoelig is. Dat betekent voor haar dat zij als een kluizenaar leeft in haar huis en dat zij alleen naar buiten gaat gekleed in beschermende kleding. En zij is lang niet de enige, zo vertelt de heer Verboog. Er zijn op dit moment rond de 3500 mensen in Nederland van wie duidelijk is dat zij gevoelig voor straling zijn en dan is 5G nog niet eens in gebruik. Reden voor de heer Verboog om zich de laatste jaren in de materie te verdiepen en op pad te gaan om voorlichting te geven over dit onderwerp. 

Wat zijn de gezondheidsklachten bij personen die stralingsgevoelig zijn?
Veel voorkomende klachten bij (een overdosis) straling zijn vermoeidheid, slecht slapen, oorsuizen (Tinnitus), concentratieproblemen, een slecht geheugen, hoofdpijn, huidproblemen, spier- en gewrichtspijn, hoge bloeddruk en hartritmestoornissen. Deze klachten verdwijnen vaak weer als de stralingsbron weg is. Stralingsgevoeligen ervaren in hun dagelijks leven een heel aantal beperkingen vanwege deze gevoeligheid; zij kunnen bijvoorbeeld niet zo maar naar winkels, restaurants, de bioscoop, met de trein, de metro of het vliegtuig. Al met al heeft dit een behoorlijke impact op hun leven.

Wat doet de politiek?
Probleem is volgens de heer Verboog dat de politiek te weinig aandacht heeft voor de gezondheidsrisico's van straling en deze zelfs vaak ontkent. Dat zou volgens hem helemaal anders moeten, zeker nu de plannen voor de invoering van 5G al vergevorderd zijn. Zijn advies aan de politiek is dan ook: hanteer het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe is op de milieuconferenties van 1992 en 2000 in Rio de Janeiro internationaal overeengekomen: "Bij een concrete verdenking van schadelijkheid voor de gezondheid door nieuwe technieken dient direct gereageerd te worden en niet afgewacht te worden tot de, vaak moeilijk te bewijzen, oorzaken naadloos vastgesteld zijn." Advies aan de politiek is ook: doe degelijk en dus onafhankelijk onderzoek naar deze materie en informeer actief alle burgers van ons land, dus ook de huisartsen, die niet allemaal bekend zijn met stralingsklachten. Neem verantwoordelijkheid en stop het ontkennen van de risico's van straling. Ook gemeentes kunnen volgens de heer Verboog meer doen, zoals blijkt uit de acties van een aantal gemeentes zoals Bunnik en Nijkerk, die een eigen beleid op het gebied van het plaatsen van hoogspanningslijnen en antennes hanteren, met als effect minder straling. De politiek zou ook begrip moeten hebben voor elektrostress, stralingsgevoeligheid en EHS (Electro Hyper Sensitive) en ervoor moeten zorgen dat stralingsgevoeligen nog (enigszins) kunnen leven en dat hun klachten worden erkend. Creëer zogenoemde "white spots", plekken waar de straling zeer beperkt is en stralingsgevoeligen de kans krijgen om even bij te komen.

Informatie
Het was een informatieve avond, maar er is veel meer te lezen en te zien over dit onderwerp. Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico's van straling en de invoering van 5G? Dan kunt u informatie vinden o.a. op de site www.stralingsbewust.info, www.sosstraling.nu of www.stopumts.nl. U kunt ook contact opnemen met de werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee via het mailadres: info@akkerlust.nl of telefoonnummer 0187-485058. Een interview met Wally Verboog is te zien op 25 april in het programma De Outsiders van de VPRO op NPO 3.

Het laatste nieuws

Uit de krant