Dorpsraad Ooltgensplaat timmert aan de weg bij 5-jarig bestaan | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Foto:

Dorpsraad Ooltgensplaat timmert aan de weg bij 5-jarig bestaan

  •   51 keer gelezen   Actueel

Ooltgensplaat-Zaterdag 23 maart wordt er feest gevierd in het MFC 't Centrum. Reden: de Dorpsraad bestaat vijf jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan? 'Ja', zegt voorzitter Hans van der Schraaf.

Door Henk Blanke

De Dorpsraad moet de verbindende instantie zijn tussen de inwoners van het dorp en de gemeente. Zij is oog en oor in een dorp. Wat bij de mensen leeft, moet vertaald en omgezet worden in concrete maatregelen. Daarom is betrokkenheid van bestuur en leden de eerste vereiste.

Structuur
Zo'n vijf jaar geleden werd een schuchter begin gemaakt met de vorming van dorpsraden op Goeree-Overflakkee. Mensen die zich betrokken voelden bij het wel en wee van hun dorp namen er zitting in. Men hield zich bezig met vele zaken, maar de structuur is niet overal meegegroeid met de hoeveelheid activiteiten. De Dorpsraad van Ooltgensplaat vormde daarop geen uitzondering, maar was wel heel actief en ontplooide veel constructieve initiatieven. Om meer effectief te kunnen werken moest er echter meer structuur worden aangebracht, moesten de taken omschreven en afgebakend worden en fiat van de algemene ledenvergadering verkregen worden. Ruim een jaar geleden is de Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat daarmee begonnen. De gemeente verstrekt financiële bijdragen.
Om daarvoor in aanmerking te komen moet een leefbaarheidsplan ingediend worden. Een afbakening van taken vloeide daar logischerwijs uit voort. Kerntaak van de Dorpsraad is de facilitering van projecten die de leefbaarheid en/of de vitaliteit van Ooltgensplaat bevorderen. Daarvoor zijn regels opgesteld. Dat maakt de toekenning van financiële bijdragen volkomen transparant. Dat de Dorpsraad een vereniging is, versterkt die transparantie nog eens te meer. Het bestuur is daardoor verplicht rekening en verantwoording in de algemene ledenvergadering af te leggen.
Dat creëert tevens betrokkenheid. Daardoor en door allerlei acties is het ledental in korte tijd gebroeid van 280 naar 400. Het dorp telt echter 2700 inwoners. Er is dus nog genoeg potentie voor verdere groei. € 2,50 per jaar kan nooit een belemmering zijn om een vereniging te steunen die zich zo inzet voor het welzijn van het dorp.

Activiteiten
De Dorpsraad bestaat uit een bestuur van zes leden en ongeveer 40 vrijwilligers, waar er overigens nooit genoeg van zijn. De Dorpsraad faciliteert activiteiten financieel.
Ook ondersteuning in immateriële zin vormt een activiteit van de Dorpsraad. Denk daarbij aan hulp in de vorm van kleine klusjes, boodschappen doen of een praatje maken onder het genot van een kopje koffie om eenzaamheid te voorkomen.
Zichtbaar worden de activiteiten bij het aanbrengen van hanging baskets, opschoondag, sportweek, kerstmarkt, Oeltgendag, de Omloop, RepairCafé, ondersteuning van verenigingen, verplaatsen van de dierenweide. Overleg is er met de gemeente over verkeersknelpunten, het Havenkanaal, Fort Prins Frederik en recreatieve voorzieningen. Het zijn allemaal zaken waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt.

Viering lustrum
De Dorpsraad van Ooltgensplaat grijpt het eerste lustrum aan om opgedane kennis te delen en op te doen. Daarom organiseert zij op 21 maart een mini-conferentie. Hiervoor zijn het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van alle collega dorpsraden op het eiland uitgenodigd. Aan de hand van een aantal stellingen en onder leiding van oud-burgemeester van Middelharnis, Greet de Kooning-Hommes, wordt dan gediscussieerd over een nog beter functioneren van de dorpsraden.

Hoogtepunt van het lustrum is echter het feest op 23 maart. Van 13.00 tot 18.00 uur presenteren verenigingen en bedrijven zich met stands, demonstraties en workshops in het kloppende hart van Ooltgensplaat: het MFC 't Centrum. Want het feest is er niet voor de Dorpsraad, maar voor het dorp. Er zijn hapjes en drankjes, muziek, springkussens, een loterij, een modeshow, diverse demonstraties, eigenlijk te veel om op te nomen.

Een heel belangrijk moment is de presentatie van de nieuwe vlag van Ooltgensplaat. Die wordt overrhandigd aan kernwethouder Daan Markwat. En uiteraard kunt u er, als inwoner van Ooltgensplaat, lid worden van de Dorpsraad. De ledenpas geeft u ook nog eens veel andere voordelen. Laat deze middag dus niet aan u voorbijgaan.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>