PvdA Statenlid Willem Minderhout luistert naar wat hier leeft | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Willem Minderhout (onder de A) met een enthousiaste PvdA afdeling die hem op de hoogte houdt.
Willem Minderhout (onder de A) met een enthousiaste PvdA afdeling die hem op de hoogte houdt. (Foto: )

PvdA Statenlid Willem Minderhout luistert naar wat hier leeft

  •   97 keer gelezen   Actueel

Dirksland - Woensdag 6 maart hield de PvdA een verkiezingsbijeenkomst in het Infocentrum in Oude-Tonge. Gastspreker Statenlid Willem Minderhout vertelde daar op welke manier de provincie invloed heeft op ons dagelijks leven. De redactie van Groot Goeree-Overflakkee had een gesprek met hem over het verloop van die avond en vroeg hem naar het standpunt van de PvdA over een aantal heikele punten.

Door Nick Ehbel

Willem Minderhout vertelde dat de avond leuk was verlopen. "Er waren die avond zo'n dertig partijgenoten van het hele eiland aanwezig. Ik heb uitgelegd wat we de afgelopen vier jaar tot stand hebben gebracht. Wat de relevantie van de provincie is voor het hele eiland. Dat was voor sommigen een eyeopener. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam, was waterstof."

Ouddorp
Op de vraag wat het Statenlid Minderhout van de ongebreidelde bebouwing in Ouddorp vindt, antwoordt hij: "We hebben als PvdA-fractie voorgesteld om in aanloop naar de omgevingswet samen met de Zuid-Hollandse bevolking een kustvisie op te stellen. Dat is door het provinciebestuur opgepakt en dat heeft geleid tot veel inspraak, met name van mensen uit Ouddorp. We zijn daarop met de hele Statencommissie naar Ouddorp geweest. De Goereese kant van het eiland maakt zich nogal zorgen over de ontwikkeling van het toerisme. We gaan in samenspraak met provincie en gemeente kijken hoe je daar verstandig mee om gaat.
Een van de dingen waarvoor men in Ouddorp bang was, is hoogbouw. De definitieve 'Strategische Agenda Kust' moet nog vastgesteld worden. Er wordt gewerkt aan een 'gebiedsprofiel' van Goeree-Overflakkee. Daarin kunnen we afspraken maken met de gemeente over de eisen met betrekking tot de bebouwing en dergelijke. Wat ons betreft betekent dat geen hoogbouw en dat je het strand als publieke ruimte houdt. Hoe je het eiland leefbaar houdt. Dat is precies wat de PvdA wil. Met z'n allen goed nadenken hoe je zo goed mogelijk met de kust om gaat. Toerisme is natuurlijk een belangrijke inkomstenbron voor Goeree, maar het moet wel leefbaar blijven voor de bewoners en ook aantrekkelijk blijven voor de toeristen."
Haringvliet en Grevelingen
Bebouwing gaat er ook plaats vinden aan de noordrand van het eiland en langs en zelfs in de Grevelingen. Willem Minderhout vindt er het volgende van: "Daarvoor is een regionale woonvisie waarin we samen met de gemeente kijken wat nodig is om het eiland leefbaar te houden. Te veel bebouwing moeten we zeker zien te voorkomen."

N59
Veel bewoners vinden de N59 onveilig. Wat kan de provincie hiermee? "Daar hebben we het gisteravond uitgebreid over gehad. Er is overleg met gemeente, provincies Zuid-Holland, Zeeland, en Rijkswaterstaat. Dat moet tot een uitvoeringsprogramma leiden. Ik begrijp dat het niet helemaal duidelijk is wat er gaat gebeuren.

Voor de PvdA op het eiland staat de verkeersveiligheid centraal en dat ondersteunen we vanuit de Staten. We zijn benieuwd wat de plannen uiteindelijk zullen gaan worden. Ik dacht dat alles in kannen en kruiken zat bij de 'energy highway', maar het blijkt nog niet zo ver te zijn. Daar moeten we zeker snel aandacht aan besteden want het wordt tijd dat er echt wat gaat gebeuren."

Milieu
Natuurorganisaties en burgers maken zich zorgen over de achteruitgang van het aantal weidevogels en insecten. Aan Minderhout de vraag welke maatregelen de provincie treft om dat tegen te gaan. "We hebben ons vooral ingezet voor een weidevogelbeleid in de weidegebieden. Om er voor te zorgen dat het niet zo wordt droog gepompt dat er niets meer overblijft voor de grutto's. Iets wat niet op Goeree speelt, maar wel in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

Dat heeft alles te maken met bodemdaling, hier is het meer akkernatuur. Daarvoor hebben we allerlei programma's om de akkerranden te verruigen. Met de agrarische sector moeten we kijken of ze door minder te spuiten en door een meer gevarieerde vegetatie de insecten overeind kunnen houden Dit is iets wat onze permanente belangstelling heeft."

Openbaar vervoer
Willem Minderhout vindt het belangrijkst dat de provincie blijft luisteren naar wat leeft in de regio en daar zo goed mogelijk op te reageren. "Een van de dingen die heel belangrijk zijn, is het openbaar vervoer. Hoe het openbaar vervoer is geregeld.
Ook daar hebben we gisteren uitgebreid over gepraat hoe je er voor kan zorgen dat er naast een goede verbinding met Rotterdam Zuidplein ook die kleine kernen leefbaar en bereikbaar blijven. Iets waar we nog niet het antwoord op hebben, maar we zeker de komende jaren over moeten gaan nadenken."

Actieve afdeling
Het PvdA Statenlid besluit met de lovende woorden: "We hebben gelukkig een actieve afdeling op Goeree-Overflakkee waardoor we op de hoogte blijven."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>