Afbeelding

Mourik Infra gaat project N215 (Dirksland-Oude-Tonge) uitvoeren

Algemeen 929 keer gelezen

De provincie Zuid-Holland heeft de uitvoering van het project de N215 (gedeelte Dirksland - Oude-Tonge) definitief gegund aan aannemer Mourik Infra BV.

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid
Mourik wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van forse verbeteringen aan de N215, waaronder de aanleg van een nieuwe rotonde, een fietsonderdoorgang, een ongelijkvloerse kruising en een extra ontsluitingsweg. Doel daarvan is om de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N215 te verbeteren. Ook voert de aannemer het groot onderhoud aan de N215 uit.

Planning
Mourik verwacht na de zomer te starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het leggen van voorbelasting en het verleggen van kabels en leidingen. De werkzaamheden aan de N215 zijn eind 2026 klaar.

Het selecteren van een aannemer voor de uitvoering van het werk is een belangrijke mijlpaal voor het project. Tijdens de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen hebben partijen die niet gekozen zijn, nog de gelegenheid om bezwaar te maken via een kort geding. Deze termijn is voorbij en er is geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat de gunning aan Mourik Infra BV per 18 mei 2023 definitief is.

De beoordeling van de aanbiedingen heeft plaatsgevonden op basis van het principe Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de provincie een weging heeft gemaakt tussen prijs én kwaliteit. De aanbiedingen zijn o.a. beoordeeld op duurzaamheid en minimaliseren van omgevings- en verkeershinder.

Samenwerking met gemeenten
De provincie Zuid-Holland werkt voor dit project bestuurlijk nauw samen met de gemeente Goere-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta.

Uit de krant