Afbeelding

Foto van vroeger

Algemeen 492 keer gelezen

In het dialect van Ouddorp bestaat een woord dat op het eerste gzicht geen associaties oproept met iets wat in Ouddorp  bestaat. Dat woord is ‘Prikhil’ , maar het wordt al duidelijker als je het in het Nederlands als ‘Preekhil’ vertaald..

Heel vroeger moet deze plek, gelegen in de polder Oudeland, een bedevaartplaats zijn geweest. Dat kan o.m. worden afgeleid uit de vondst van een religieus beeldje. Op de plaats van de Preekhil (werf) moet in vroege eeuwen een kapel staan waar de Orde der Kanunnikken haar vestigingsplaats had, Een beeldje van de heilige maagd Maria zou daar begraven zijn en later ook gevonden. Als vissers en varensgezellen een zware storm of schipbreuk hadden overleefd gingen zij daar ter bedevaart. Voor de laatste keer zou dat in 1524 hebben plaatsgevonden, na een schipbreuk voor de kust van Goedereede.

Later werd op deze plek een boerderij gebouwd met de naam Preekhil. opgericht voor akkerbouw. Vroeger lag die boerderij midden in de polder en niet bereikbaar via het normale wegennet. Toen echter de Brouwersdam werd aangelegd, lag de boerderij langs de Rijksweg. De boerderij werd in 1987 gesloopt om plaats te maken voor een groot luxe gebouw met uitzicht op de Grevelingen.  Alleen het oude varkenskot werd bewust gespaard en dat is het laatste dat nog aan boerderij  Preekhil herinnert. Nog steeds belandt hier door het kwelwater zout in het natuurgebied. De verschillen tussen natte en droge delen en zoute en minder zoute stukken zorgen voor een enorme variatie aan zeldzame planten. Zo komen er acht verschillende soorten zegge voor en groeien er verschillende soorten orchideeën. Het Zuid-Hollands Landschap probeert met slim maaibeheer de plantenrijkdom nog verder te vergroten. 

Wie de foto van deze week digitaal wil ontvangen of verhalen en foto’s met ons en de lezers wil delen, kan een mail sturen naar leoblok@kpnmail.nl en wij zien uw mail graag komen...
Leo Blok

Uit de krant