Afbeelding

Goeree-Overflakkee maakt inhaalslag met afvalscheiding

Algemeen 992 keer gelezen

Goeree-Overflakkee heeft het afgelopen jaar een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van afvalscheiding. Per inwoner werd vorig jaar ‘slechts’ 127 kilogram fijn en grof restafval ingezameld. In ijkjaar 2018 was er nog sprake van 272 kilogram per inwoner.

Dat staat te lezen in een recent naar de raad gestuurde brief over de evaluatie van het Grondstoffenbeleidsplan. In de raadsbrief wordt ook gekeken naar de toekomst. Nu is stap 1 gezet op het gebied van het scheiden van afval: wat wordt stap 2? De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee duikt op 20 april 2023 dieper in de materie bij een presentatieavond. Hierna volgt een voorstel richting de raad over het vervolg, waarna de raad een besluit neemt.

Voorkeur college: elke week PMD-inzameling huis aan huis
Er zijn verschillende opties voor de toekomst: Doorgaan op deze manier, minicontainers voor de PMD-inzameling of toch nascheiding? Op dit moment heeft het college van burgemeester en wethouders de voorkeur om te gaan naar huis-aan-huisinzameling van PMD 1x per week. Het ophalen van restafval gaat dan naar 1x per 4 weken. De verzamelcontainers voor PMD verdwijnen dan uit het straatbeeld.

Op 1 januari 2022 ging het afvaltariefsysteem Goed Scheiden Loont in
Vanaf dat moment betalen huishoudens naast een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Daarnaast betalen ze ook een bedrag voor het aantal keren dat ze hun restafval weggooien. RAD voert in opdracht van de gemeente de afvalinzameling in. Om te zorgen dat mensen bewuster met hun afval omgaan, is het scheiden van afval makkelijker gemaakt.

Gemeente Goeree-Overflakkee besloot tot dit systeem omdat de gemeente veel restafval inzamelde. Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu en het wordt ook steeds duurder. Ook is er landelijk een verplichting om de restafvalberg zo klein mogelijk te houden. Na de invoering van Goed Scheiden Loont daalden de totale inzamelkosten, ondanks de hoge inflatie vorig jaar.

Gemiddeld huishouden is niet meer kwijt aan afvalstoffenheffing
Vanwege de verwachte stijging van de inzamelkosten door de gestegen prijzen en daling van vergoedingen is het basistarief van de afvalstoffenheffing 2023 wel hoger dan in 2022. Maar doordat er minder restafval wordt aangeboden, is de verwachting dat een gemiddeld huishouden niet meer kwijt is. Afvalstoffenheffing is de gemeentelijke heffing die elk huishouden betaalt voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval.

Wel blijkt duidelijk dat de inzameling van PMD een knelpunt is|
Inwoners ergeren zich aan de (te vroeg) opgehangen zakken in hun omgeving. En ook afval naast de PMD-verzamelcontainers is voor inwoners een doorn in het oog. Daarnaast blijkt ook dat er veel ander afval in de verzamelcontainers wordt gegooid dan PMD. Recent is als proef een aantal ondergrondse PMD-containers geplaatst op inzamelpunten met veel bijplaatsingen. Deze zijn groter en alleen te openen met een afvalpas, waardoor ze alleen voor inwoners te gebruiken zijn.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant