Afbeelding

Verkiezingen waterschap belangrijker dan ooit

Algemeen 406 keer gelezen

Water Natuurlijk kijkt uit naar de verkiezingen van maart volgend jaar. Een wijziging van de wet op initiatief van GroenLinks en D66 maakt dat er ook in de Hollandse Delta meer te kiezen valt. Verder moet het waterschap haar verantwoordelijkheid pakken in de crises op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit en verlies aan biodiversiteit. Ook is er een rol weggelegd in de ruimtelijke ordening en de landbouwtransitie. Onze leefomgeving is in het geding en het is aan de kiezer om een krachtig en toekomst gericht bestuur aan het roer te zetten.

Feestje van de democratie
GroenLinks en D66 vierden deze week feest. Ze loodsten een wetsvoorstel door de 1e Kamer met als gevolg dat er veel minder geborgde zetels in de besturen van waterschappen komen. Dat is ook een beetje feest voor Water Natuurlijk. Immers naast de grote natuurorganisaties en sportvisserij Nederland stonden GroenLinks en D66 aan de wieg van Water Natuurlijk bij de oprichting van deze partij en 2008.De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor het waterschap Hollandse Delta. 

Tot nu zijn van de 30 zetels in het bestuur er 9 gereserveerd voor belangengroepen. Vier voor de landbouw. Deze worden benoemd door de Land- en Tuinbouworganisatie. Vier voor het bedrijfsleven, benoemd door de Kamer van Koophandel en 1 voor Natuur. Deze laatste wordt voorgedragen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Met de nieuwe wet wordt dit veel minder. Twee voor landbouw en twee voor natuur. De nationale wetgever heeft geoordeeld dat het bedrijfsbelang prima door gekozen bestuurders behartigd kan worden en dat er meer evenwicht nodig is tussen natuur en landbouw. De komende verkiezingen gaan dus over 26 zetels in plaats van 21.

Water en bodem sturend
Er was meer nieuws uit Den Haag. Het zat er al heel lang aan te komen. In een brief aan de Tweede Kamer laat het kabinet weten dat water en bodem sturend worden bij ontwikkeling en gebruik van de ruimte in ons land. Niet langer is het belang van een sector doorslaggevend . We zijn als mensen tot nu gewend om de omgeving naar onze hand te zetten. Hier zijn de grenzen bereikt en soms ver overschreden, getuige de vele crises die zich steeds nadrukkelijker aandienen.

Problemen op het gebied van klimaat en energie, verlies aan biodiversiteit, waterkwaliteit, stikstof, verdroging, landbouwtransitie strijden om voorrang. En het is niet toevallig dat alles tegelijk komt. Deze problemen hangen allemaal met elkaar samen en zullen ook in samenhang met elkaar moeten worden aangepakt. Grote lijn is dat we als mensen ons zullen moeten aanpassen aan de omgeving waar we leven. Niet andersom zoals tot nu toe gebruikelijk.

Voor het waterschap betekent dat een revolutionaire omslag in denken en doen. Het huidige College van dijkgraaf en Heemraden probeert met steun van Water Natuurlijk voorzichtig een nieuwe koers te bepalen. Dat is lastig omdat veel partijen in het bestuur vasthouden aan zoals het was. En dat kan echt niet langer. Er valt wat te kiezen in maart volgend jaar.

Joost Kievit MSc.

hollandse delta wn | nieuws (waternatuurlijk.nl) 

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant