Annette Ottolini, Algemeen directeur Evides. Foto:PR
Annette Ottolini, Algemeen directeur Evides. Foto:PR

Jaarverslag 2022 Evides Waterbedrijf

Algemeen 511 keer gelezen

Evides Waterbedrijf leverde in het 2022 157,5 miljoen m3 drinkwater. Dit is vrijwel gelijk aan 2021, toen leverden Evides157,3 miljoen m3. In de droge lente en zomer was het waterverbruik hoger dan vorig jaar. Vanaf het vierde kwartaal daalde het waterverbruik en was het lager dan vorig jaar. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de gestegen energieprijzen en dat mensen daardoor korter douchen.

Algemeen directeur Annette Ottolini over 2022: “Het was een turbulent jaar. Door de oorlog in Oekraïne kwamen de geopolitieke verhoudingen onder druk te staan waardoor de energie- en grondstofprijzen nog verder stegen. Verder hadden we te maken met de naweeën van corona en een lange droge lente en zomer. Toch heeft Evides de klanten continue voorzien van voldoende en een goede kwaliteit drinkwater en industriewaterdiensten. 

Het leveren van drinkwater blijft alleen vanzelfsprekend als er kwalitatief goede drinkwaterbronnen beschikbaar zijn en blijven. Ottolini: “De oproep dat het leveren van drinkwater in de toekomst onder druk komt te staan als we nu niets doen, is goed geland bij de politiek en overheden. Het is nú zaak om door te pakken.
Als Evides bereiden we ons voor op de toekomst. In 2022 zijn we specifiek voor Midden-Zeeland gestart met een onderzoek naar aanvullende bronnen voor drinkwater voor na 2030. Zo zorgen we ervoor dat we in heel het voorzieningsgebied van Evides nu én in de toekomst drinkwater kunnen blijven leveren.“

Het leveren van drinkwater staat niet alleen onder druk door de beschikbaarheid van bronnen. Evides maakt zich vooral zorgen over de waterkwaliteit van de bronnen en vroeg daar in 2022 meermaals aandacht voor. Ottolini: “Onze belangrijkste oppervlaktewaterbron is de Maas. Deze bron verdient goede bescherming. Lozingen van ongewenste stoffen in het oppervlaktewater moeten verminderen of zelfs stoppen. De overheden die de vergunningen daarvoor afgeven en moeten handhaven, spelen daarbij een grote rol. Denk aan het per direct toetsen van bestaande vergunningen op de inmiddels strengere eisen van stoffen die geloosd mogen worden. En ook het handhaven van bestaande lozingsvergunningen moet hoger op de prioriteitenlijst. Wat er niet in komt, hoeven wij er namelijk niet uit te halen.’

Evides beschermt haar grondwaterbronnen zelf ook, bijvoorbeeld door goed natuurbeheer. ‘In 2022 stelden we het nieuwe beheerplan voor onze grondwaterwingebieden op de Brabantse Wal vast. We vormen onze bossen aldaar langzaam om naar een klimaatbestendig bos met meer loofbomen van verschillende ouderdom. De biodiversiteit wordt hierdoor groter en onze bronnen blijven goed beschermd.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

!

Uit de krant