Afbeelding

Foto van vroeger

Algemeen 684 keer gelezen

Dirksland is - sinds ik de vestiging van Pieter Struik ontdekt heb weer een populaire bestemming. Dat was het eigenlijk toch al want mijn bezoeken aan het van Weel Bethesda ziekenhuis zijn nog steeds regelmatig en ik vind het nog steeds het beste en klantvrendelijkste ziekenhuis in de regio

Dat blijkt ook uit de waardering op de Zorgkaart Nederland, waar het ziekenhuis gemiddeld een 8.8 scoort. Opvallend is de ook de 9.9 die wordt toegekend aan de internist Dr. Dietvorst. De foto van deze week werd gemaakt in februari 1933 tijdens de bouw die in de herfst van 1932 was begonnen - Op deze foto is de buitenkant net klaar, maar moest het grote werk nog beginnen

In 1926 was al geopperd om een eilandelijk diaconaal ziekenhuis te bouwen. Er werd veel over gepraat, maar tot iets concreets kwam het niet. In 1930 werd een officiële vereniging opgericht en werd er een bestuur geïnstalleerd.  In 1928 werd in Dirksland bekend dat Paulina Van Weel het enorme bedrag van 1 miljoen gulden had gelegateerd.  Daarbij was 150.000 gulden bedoeld voor de aankoop van bouwgrond voor een nog te bouwen ziekenhuis. Náást het al opgerichte Bethesda-bestuur, werd toen het Van Weel-bestuur opgericht met de Burgemeester van Dirksland als voorzitter. Zowel de gemeenteraad als de kerkenraad van de Ned. Herv. gemeente van Dirksland benoemde zeven bestuursleden. In 1934 werden de toen nog twee verschillende ziekenhuizen officieel geopend. Op 25 april 1936 vereerden H.M. Koningin Wilhelmina en H.K.H. Prinses Juliana de ziekenhuizen met een bezoek.  De échte fusie van de ziekenhuizen werd pas op 27 december 1965 een feit. Van Weel Bethesda kan dus in 2025 het vijftigjarig bestaan vieren. Dat mag best een groot feest worden, want dat verdient dit bijzondere ziekenhuis

Wie de foto van deze week digitaal wil ontvangen of eigen vehalen of foto’s met ons en onze lezers wil delen, kan volstaan met een mail te sturen naar leoblok@kpnmail.nl en dan gaan er mee aan de slag..

Uit de krant