Ina Mackloet-de Korte en Arie Kuijvenhoven in de Grutterswei.
Ina Mackloet-de Korte en Arie Kuijvenhoven in de Grutterswei.

Themamiddag ASVO over Watersnoodramp druk bezocht

Algemeen 1.076 keer gelezen

Oude-Tonge- Een kleine 150 toehoorders waren afgekomen op de uitnodiging van de Algemene Seniorenvereniging Oostflakkee (ASVO) vorige week woensdag in de Grutterswei. Thema van deze bijeenkomst: de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp

Door Henk Blanke

Als inleider was Arie Kuijvenhoven, schrijver van het boek ‘Een straat in een dorp onder water’, dat volledig geweid is aan de ramp in Oude-Tonge uitgenodigd. Hij begon met een inventarisatie. 70
% van de aanwezigen haddeen direct of indirect met de Ramp van 1953 te maken gehad. De emoties van dit vreselijke gebeuren zitten nog steeds heel diep. Daarvan getuigden Ina Mackloet-de Korte en Cor Kik. Zij hadden hun belevenissen van die nacht van 31 januari op 1 februari op papier gezet. Hun verhalen maakten diepe indruk op de aanwezigen.

Waardoor?
Oude-Tonge is het zwaarst getroffen door de Watersnoodramp. Er kwamen 305 mensen, 10% van de bevolking, om het leven. In zijn boek probeert Arie Kuijvenhoven daar een verklaring voor te vinden. Daarom zette hij een aantal ingrijpende gebeurtenissen van vóór 1953 op een rijtje. Zware stormen, het benoemen van een dijkring (dijkgraaf), gebrek aan financiën door de drooglegging van de Zuiderzee, de inundatie door de Duitsers, versnippering van landeigendommen, slecht onderhoud, bestuurlijke onmacht, slechte politieke verhoudingen, de vertraagde bouw van de keersluis, gebrek aan daadkracht en onderkenning van het gevaar van het water, zomaar een aantal. Gevolgen: dijken braken door, sloten en kreken overstroomden, het water kwam als een vloedgolf het dorp binnen en verwoestte bijna alles wat het op zijn weg tegenkwam.

Gevoelens
De desastreuze gevolgen van de Ramp blijven, ook 70 jaar later, de nabestaanden bezig houden. Erover praten gaat moeizaam. Daardoor zijn ook de overlevenden, slachtoffer. Pas de laatste jaren zijn degenen die de ramp hebben meegemaakt mondjesmaat wat opener geworden.
Erkenning van het leed was het bezoek in 2003 van, toen nog, koningin Beatrix, bij de herdenking dat het 50 jaar geleden was, dat de Ramp zich voltrok. Nu, bij de 70-jarige herdenking is zij, als prinses, weer aanwezig. Samen met de commissaris van de koning en de burgemeester, is zij bij de herdenkingsdienst in de katholieke kerk en bij de kranslegging op de begraafplaats aan de Heerendijk.
Ook schoolkinderen zullen daarbij zijn. Het onderwijs heeft de afgelopen tijd stilgestaan bij de Ramp. Dit om de herinnering eraan levend te houden. Dat is het nageslacht verschuldigd aan de vele slachtoffers, waarvan in elke familie in het dorp wel een naam genoemd kan worden.
Het bezoek van de prinses zullen de nabestaanden als een geweldig steun ervaren in hun verwerking.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant