Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (Groen Links) nemen samen met andere Kamerleden de Toekomststoel ontvangst.
Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (Groen Links) nemen samen met andere Kamerleden de Toekomststoel ontvangst.

Heeft de jeugd de toekomst?

Algemeen 173 keer gelezen

Wie stelt zich de vraag of de jeugd de toekomst heeft? De media? Uw redactie? Het bedrijfsleven? Politici? Daarom overhandigt Grootouders voor het Klimaat op 27 sept. de Toekomststoel aan de Tweede Kamer. 

Bij de huidige uitstoot van CO2, door verbranding door de mensen van fossiele brandstoffen, wordt rond 2030 1,5 graad opwarming van de atmosfeer bereikt ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Aan de inspanningsverplichting die regeringsleiders in 2015 in Parijs zijn aangegaan wordt daarmee niet voldaan. Zij vinden andere zaken domweg belangrijker. 

Of zij de resultaatverplichting zullen halen om in 2050 onder de 2 graden opwarming te blijven is zeer twijfelachtig. Daarmee wordt de toekomst van de kinderen van nu ernstig in gevaar gebracht. 

Daarom heeft de organisatie Grootouders voor het Klimaat op 27 september de Toekomststoel overhandigd aan de Tweede Kamer als symbool voor het belang van de toekomstige generaties. Om de Kamerleden voortdurend in debatten en bij beslissing te herinneren aan de toekomst van de jeugd. Aan het belang van de toekomstige generaties na ons. 

Grootmoeder Leny Cobben heeft ook namens haar kleindochter Tatum een petitie en foto van de Klimaatstoel aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. De Toekomststoel zelf is aan Joris Thijssen (PvdA) gegeven. Hij zal hem in de fractiekamer zetten en over enige tijd doorgeven aan de andere fractie. Uiteindelijk krijgt de Toekomststoel hopelijk een vaste plek in de Tweede Kamer. 

Grootouders voor het Klimaat roept de Kamer op: “Denk elke dag aan de impact van jullie voorstellen en besluiten. De kinderen van nu hebben geen stem, noch in de Kamer, noch bij verkiezingen. Maar schadelijke gevolgen komen wel voor hun rekening.” 

Uit de krant

Uit de krant