Afbeelding
marijedebontephotography

Denk mee over de havens van Goeree-Overflakkee

Algemeen 288 keer gelezen

Hoe vaak bent u in de haven te vinden? Wat vindt u van de haven? Wat zou u willen veranderen aan de haven? Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt inwoners met een enquête naar hun wensen en ervaringen met de havens. De resultaten zijn nodig voor het Masterplan Havens, een plan voor groot onderhoud van 14 havens. Daarbij kijkt de gemeente ook bewust naar de toekomst van elk van de havens.

Goeree-Overflakkee telt als waterrijke gemeente een groot aantal havens. Dit heeft vooral te maken met de historie van de gemeente als voormalig eiland. Vanuit de verschillende havens werden goederen van en naar het vasteland verscheept. In deze havens en havenkanalen zijn ook constructies aanwezig die de komende jaren groot onderhoud nodig hebben. Dat geldt voor 14 havens in de gemeente. De verwachte investeringen zijn zo groot, dat de gemeenteraad opdracht gaf om een Masterplan Havens te maken

Masterplan

In dit Masterplan beschrijft de gemeente 14 havens. Daarvan zijn er 10 van de gemeente en 4 van Waterschap Hollandse Delta. De afgelopen periode zijn voor een groot deel van de haven al gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld watersportverenigingen, dorpsraden en ondernemers bij de havens. Die gesprekken lopen ook nu nog. Ook is veel onderzoek gedaan naar de haven zelf. Denk bijvoorbeeld aan de technische staat, de historische waarde, de economische belangen en het belang voor het dorp. Nu wil de gemeente ook graag van de inwoners en andere gebruikers van de haven hun mening horen. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe maken mensen gebruik van de haven?

De vragenlijst staat van vrijdag 26 april tot en met vrijdag 24 mei 2024 open op praatmee.goeree-overflakkee.nl.

Voorkeursscenario

Met de resultaten en alle andere informatie werkt de gemeente voor elke haven verschillende toekomstscenario’s uit. Daarna organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten om de scenario’s te bespreken en verder te verfijnen. Zo komt er ook een scenario dat de voorkeur heeft.

Eind 2024 wordt het Masterplan Havens in concept naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad besluit over het Masterplan en zo dus ook over de aanpak per haven. Daarna wordt een plan gemaakt voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Het traject voor al die havens duurt naar verwachting wel tientallen jaren.

Algemene informatie over het Masterplan Havens is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/masterplanhavens.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant