Archieffoto Bedrijventerrein Oude-Tonge
Archieffoto Bedrijventerrein Oude-Tonge

Dorpsraad heeft ernstige bezwaren tegen distributiecentrum

Algemeen 522 keer gelezen

Oude-Tonge - De dorpsraad van Oude-Tonge maakt zich zorgen over de plannen voor een distributiecentrum op het industrieterrein. Middels een brief aan de gemeenteraad maken zij hun zienswijze kenbaar.

Inhoud brief (letterlijke weergave)
“De dorpsraad van Oude-Tonge heeft kennisgenomen van het ontwerpbestemmingsplan aan de Zonnekracht in Oude-Tonge. Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een distributiecentrum. Ten aanzien van de voorgenomen bouw heeft de Dorpsraad ernstige bezwaren.

Zowel het college van Rijksadviseurs (CVR) als het planbureau voor de leefomgeving uitten kritiek op de groei van distributiecentra.
De groei van XXL logistiek vastgoed legt niet alleen een te groot beslag op onze schaarse ruimte, maar ook de verkeersdrukte neemt toe. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet oproept om de groei van deze bouwwerken aan banden te leggen.
Los van deze landelijke ontwikkeling is het voor ons als Dorpsraad van Oude-Tonge onmogelijk te begrijpen dat een gemeente met een dergelijk plan kan instemmen. In de huidige situatie zien we al een behoorlijke overschrijding op het vigerend bestemmingsplan wat van toepassing is op het bedrijventerrein. Denk aan de verleende vergunning voor de nog te bouwen bioboardfabriek.
Met nog een bedrijf van deze omvang zal Oude-Tonge bovenmatig belast worden op met name de volgende kritieke punten:

Verkeer
Het aantal verkeersbewegingen rondom het dorp zal fors toenemen. De verwachting is 300 extra per etmaal, waarvan 95 procent overdag zal plaatsvinden.
In samenhang met de nog te bouwen fabriek en het voornemen een McDonald’s vestiging te realiseren zal dit een onmogelijke druk leggen op de rotonde aan de N498 ter hoogte van tankstation Greenpoint, alsook het deel van genoemde weg vanaf het bedrijventerrein tot aan de N59.
Dit deel van de weg wordt door onze inwoners vooral gebruikt voor woon-werkverkeer. Bovendien is de oversteek naar de rotonde bij de Energiebaan zeer zorgelijk omdat het verkeer van en naar het bedrijventerrein de parallelweg moet kruisen waar veel fietsers en landbouwverkeer gebruik van maken.
Bij de te verwachten verkeersdrukte is het geen ondenkbare aanname dat vrachtwagens voor een sluiproute via de andere richting van de N498 zullen kiezen en dus via de Stationsweg het dorp zullen doorrijden. Ondanks het toegezegde plan dat deze uitsluitend toegankelijk zal worden voor bestemmingsverkeer, kan hier niet op worden gehandhaafd. De veiligheid is dus niet gegarandeerd.
Verder richten de initiatiefnemers zich op lokale ondernemers en telers, waardoor er ook een enorme verkeersdruk op de binnenwegen en dijken kan worden verwacht.

Belasting van het dorp 
Oude-Tonge
Onder de inwoners van Oude-Tonge heerst, zoals bij u bekend, onvrede. De hoge mate van belasting die aan de oostkant heerst in vergelijking met het midden en westelijke deel van het eiland eist haar tol.
Na de grote hoeveelheid windturbines, kassenbouw, het plan voor de bioboardfabriek, het voornemen voor het vestigen van een groot aantal arbeidsmigranten en dan nu dit distributiecentrum.
We doen dan ook een dringend beroep op u, deze plannen te laten varen.
Het distributiecentrum biedt geen enkele toevoeging voor het dorp Oude-Tonge, maar alleen voor een klein aantal ondernemers en heel veel arbeidsmigranten.

Wij mogen erop kunnen vertrouwen dat de gemeente staat voor de belangen van haar inwoners.”
(einde brief)

De brief is geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 februari a.s. onder agendapunt ‘ingekomen stukken en mededelingen’. 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant