Maandag 30 oktober hebben leesconsulenten Caroline, Fenna en Larissa de opening vanuit de bibliotheek verzorgd.
Maandag 30 oktober hebben leesconsulenten Caroline, Fenna en Larissa de opening vanuit de bibliotheek verzorgd.

Leesbevordering en leesplezier met de Bibliotheek op school

Algemeen 393 keer gelezen

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen.

Team Jeugd & Educatie van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg voert daarom samen met gemeente Goeree-Overflakkee actief beleid voor de doelgroep kinderen van 0-12 jaar oud, waarbij het (jonge) kind centraal staat. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid voor kinderen.

Opening Bibliotheek op school op OBS Stellegors
De Bibliotheek en basisschool ‘t Stellegors in Stellendam werken vanaf heden structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid. Doel hiervan is kinderen te stimuleren om meer te lezen op en thuis. Kortom, meer leesplezier!

De afgelopen weken hebben we op totaal zes basisscholen op Goeree-Overflakkee een Bibliotheek op school geopend, waarvan ’t Stellegors de laatste in het rijtje is. Maandag 30 oktober hebben leesconsulenten Caroline, Fenna en Larissa de opening vanuit de bibliotheek verzorgd en de jongste en oudste leerling van de school hadden de eer om het lint door te knippen. Vervolgens hebben alle leerlingen hun eerste boek in de nieuwe bibliotheek mogen lenen, met hun eigen pasje!

De komende maanden opent Team Jeugd & Educatie nog eens 10 locaties op Goeree-Overflakkee, voor nog meer leesplezier op het eiland! 

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant