Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij. Foto: Jacquelien Wielaard
Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij. Foto: Jacquelien Wielaard

Veel belangstelling voor Tegengas in Stad aan ’t Haringvliet

Algemeen 711 keer gelezen

Stad aan ’t Haringvliet – Op uitnodiging van Groep Jan Zwerus konden inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op woensdagavond 6 april een informatieavond bijwonen in ‘Het Trefpunt’. Hier werd de documentaire met de naam Tegengas vertoond waarin het project Stad Aardgasvrij aan de orde komt. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Door Jacquelien Wielaard

In het project Stad Aardgasvrij wordt onderzocht hoe de overstap van aardgas naar groene waterstof voor verwarming van woningen mogelijk is. Hierbij zijn een aantal aspecten belangrijk zodat deze overstap geen grote verandering en aanpassing voor de inwoners betekent. Daarom belooft het project dat er wordt gewerkt aan een betaalbare oplossing, één die veilig is en waarbij inwoners niet in de kou komen te zitten. In juli 2021 heeft woningcorporatie Oost West Wonen een woning ter beschikking gesteld In de J. van Halfwassenaerstraat. Hier wordt zichtbaar hoe een bestaande woning over kan gaan op waterstof. 

Deze zomer wordt door de inwoners gestemd of het project doorgaat. Hiervoor moet het draagvlak minimaal 70 procent zijn. Dat is voor velen nog geen uitgemaakte zaak, getuige de grote opkomst tijdens de informatieavond.

Groene waterstof
Dat Nederland van het gas af moet is een boodschap die niemand kan zijn ontgaan. De vraag is hoe. Eén van de aangedragen alternatieven is het gebruik van groene waterstof.
Waterstof in bruikbare vorm komt niet in de natuur voor, maar moet gemaakt worden. Het is dus geen energiebron, maar een energiedrager. Op dit moment wordt zo’n 95% van de geproduceerde waterstof ter wereld gemaakt met gebruik van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardgas en aardolie. Dan spreken we van grijze waterstof. Groene waterstof wordt gemaakt met duurzame elektriciteit. Door de elektrische stroom wordt water omgezet in waterstof en zuurstof. Dit heet elektrolyse. Als je waterstof produceert met elektriciteit uit een duurzame energiebron, zoals windmolens en zonnepanelen, komt er geen CO2 vrij. Dit productieproces is echter nog niet erg efficiënt. Er gaat veel energie verloren als we waterstof met groene elektriciteit maken. De productie van groene waterstof is daarnaast nog duur en wordt nog beperkt door de hoeveelheid duurzame stroom de we in Nederland opwekken.

Documentaire Tegengas
In de documentaire Tegengas komen verschillende deskundigen aan het woord. Eén van hen, waterstofcriticus Wim Schermer was ook aanwezig op de informatieavondavond. Schermer is niet tegen waterstof maar tegen de wijze waarop het wordt ingezet. Het is volgens hem  niet effectief om huizen via waterstof te verwarmen. Het is een omweg waarbij driekwart van de energie wegvloeit en de uitstoot van CO2 juist zal toenemen. Hij wijst daarbij ook op de belangen van ‘de grote spelers’ zoals Shell en Gasunie. Dat wordt ook benadrukt door professor Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Rotmans ziet mogelijkheden voor industrieel gebruik van groene waterstof doch niet voor huizen. Noemt Goeree-Overflakkee ‘een duurzame parel’ maar waarschuwt het eiland hierin door te slaan. Aardgasvrij is niet het doel op zich, minder CO2 uitstoot is dat wel. Inzetten op minder gasgebruik is volgens hem een betere optie. ‘Laat je niet leiden door grote partijen die er financieel belang bij hebben, kijk daar doorheen en wees niet naïef,’ luidt zijn boodschap.

‘CO2 uitstoot voorkomen’
Een ander geluid komt van Tineke Keuzenkamp van de Provincie Zuidholland. Keuzenkamp is programmamanager H2GO en ziet in het project kansen en mogelijkheden. Het eerder genoemde verlies van energie tijdens het proces noemt ze ‘een lastige discussie’. Ze wijst op het voornemen om bestaande windturbines om te bouwen naar zogenaamde waterstofwindturbines (een speciale elektrolyzer, die minder stroom nodig heeft om waterstof te maken dan andere apparaten. De elektrolyzer gebruikt direct de opgewekte stroom van de windturbine, zonder dat deze stroom door een transformator moet.- red). ‘Het voorkomen van CO2 uitstoot, en daar gaat het uiteindelijk om.’

Proeftuin
Een viertal inwoners wordt eveneens geïnterviewd. Hun mening gaat van gematigd positief tot verontrust of ronduit tegen. Hier bleek vooral nog veel onduidelijkheid te zijn.
Gemeenteraadslid Jan Zwerus geeft ook zijn mening in de documentaire. Hij vindt dat Stad geen proeftuin moet worden voor dit soort initiatieven. Tevens voorspelt hij zeer hoge kosten voor de burger.

Na het vertonen van de documentaire konden er vragen worden gesteld door de aanwezigen. Deze gingen vooral over veiligheid en kosten. Vragen die ook aan bod komen en worden beantwoord op de website van de initiatiefnemers:
Blijkbaar is er onder veel inwoners behoefte aan onafhankelijke informatie. De documentaire van Ron Broekhart is geen schreeuwerig protest. Het is een overzicht van meningen van deskundigen en inwoners. Er is gepoogd om de visie van alle initiatief nemende bedrijven en organisaties ruimte te geven in de documentaire maar hiervoor werd geen medewerking verleend.

Meer informatie over het project is te vinden op www.stadaardgasvrij.nl

De documentaire Tegengas van Ron Broekhart is te zien op YouTube.

Uit de krant