De sleephopperzuiger spuit het zand door de persleiding op het strand. De graafmachine zorgt voor de gelijkmatige verdeling.
De sleephopperzuiger spuit het zand door de persleiding op het strand. De graafmachine zorgt voor de gelijkmatige verdeling.

De inhoud van de Kuip ligt voor de kust van Goeree-Overflakkee

Algemeen 470 keer gelezen

Ouddorp- Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel. De duinen en stranden zijn de belangrijkste bescherming tegen de zee. Door nieuw zand aan te brengen, blijft de kustlijn op natuurlijke wijze intact.

Door Henk Blanke

Momenteel vindt deze zgn. zandsuppletie op de kop van het eiland, tussen strandpaal 12 en 16,2, over een afstand van 4,5 kilometer plaats. De kustlijn bij Ouddorp slijt continu door golven, wind en stroming. Voor de kust ligt ook nog een zandbank, de Bollen van de Ooster, die zich steeds verplaatst. Om te voorkomen dat er te weinig zand in de ondiepe vooroever aanwezig blijft en om de zeedijk, Het Flauwe Werk, te ondersteunen, worden deze werkzaamheden noodzakelijkerwijs gemiddeld eens in de vier tot vijf jaar uitgevoerd.

(Grote) getallen
Het Deense bedrijf Rohde Nielsen is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit zeer omvangrijke karwei. Van half februari tot eind juni, zo’n 140 dagen lang, wordt er continu aan het project gewerkt. Drie sleephopperzuigers zuigen het benodigde zand op, op een locatie die 10 tot 20 kilometer uit de kust ligt. Hun lading persen zij door een leiding, die 1,5 km. uit de kust begint, naar het strand. Daar wordt het door enorme shovels en graafmachines op de juiste plaats geschoven. Iedere week wordt gemiddeld 100 meter strand opgespoten. Mede door middel van satelliet metingen worden de plaatsen en hoeveelheden zand bepaald. Via een trackingsysteem aan boord van de schepen worden de juiste hoeveelheden aangebracht.

Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week, werken er, in ploegen, 24 man op de schepen en 22 op het strand. Bij Rijkswaterstaat is een kernteam van vijf personen direct bij de werkzaamheden betrokken. Daaromheen voeren ongeveer 20 mensen ondersteunden werkzaamheden uit.
Als het karwei geklaard is, dan is er 1,2 miljoen kubieke meter zand op het strand aangebracht. Niet voor te stellen hoeveel dat is? Met deze hoeveelheid kan de hele Kuip van Feyenoord tot de rand toe worden gevuld.

De kosten zijn, in vergelijking met andere kustwerkzaamheden, hoog. Dat komt omdat het zand niet zomaar op het strand kan worden gespoten. Door de aanwezigheid van zandbanken voor de kust is het lastig het zand op de kant te krijgen en moet er gebruik gemaakt worden van persleidingen. Al met al komen deze kosten uit op een bedrag van ongeveer tien miljoen euro. Een enorm bedrag, maar door deze investering is de veiligheid van de inwoners van Goeree-Overflakkee voor de komende vier tot vijf jaar weer gegarandeerd.

Veiligheid voor de wandelaars
Het gebied waar het zand gestort wordt, is vanwege de veiligheid voor strandgebruikers, afgesloten voor strandrecreatie. Het overige deel van het strand is vrij toegankelijk. Zodra het strand weer veilig te gebruiken is, wordt dit deel weer vrijgegeven voor recreatie. Om bij werkzaamheden op het strand de hinder voor strandbezoekers en strandpaviljoenhouders te beperken, wordt een zo klein mogelijk gebied afgesloten. De rest van het strand is gewoon toegankelijk. Maar lopen langs de spectaculaire werkzaamheden loont!

Uit de krant

Uit de krant