Afbeelding
Patricia Munster

CDA-kandidaat Ter Laak: Evenwicht tussen Hart en Verstand bij migratie

Algemeen 239 keer gelezen

Zoetermeer - “Als ik ooit zou moeten vluchten voor een oorlog of natuurramp, en met een kwetsbaar bootje de zee moet oversteken, hoop ik oprecht dat er aan de overkant iemand staat die mij opvangt, onderdak biedt en een kans geeft,” aldus Ingeborg ter Laak, de nummer twee op de lijst van het CDA voor de Europese Parlementsverkiezingen. “Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van de realiteit. Migratie brengt problemen met zich mee op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg, sectoren die al onder druk staan.”

Ter Laak ziet als wethouder in Zoetermeer dagelijks de impact van migratie. “Ik kom in buurten waar het niet meer lukt om Koningsdag te organiseren. Mensen spreken elkaar nauwelijks nog. Flatgebouwen vol nog niet ingeburgerde statushouders beïnvloeden de leefbaarheid. Vuilnis wordt over de balustrade gegooid, kinderen spelen tot laat buiten en de veiligheid op straat neemt af. We verliezen grip op migratie en laten daarmee alle mensen in deze buurten, oud en nieuw, in de steek.”

Een nieuwe aanpak

“We hebben een nieuwe, evenwichtige aanpak nodig,” aldus Ter Laak. “Aan de Europese grenzen moeten strenge controles komen om illegale migratie tegen te gaan,” benadrukt Ingeborg ter Laak. “Criminele smokkelaars moeten hard worden aangepakt. Tegelijkertijd moeten asielzoekers eerlijk worden verdeeld over de Europese landen.” Ze vervolgt: “Asielvergunningen zullen tijdelijk zijn en kunnen worden verlengd als het thuisland nog steeds onveilig is. We willen snelle procedures invoeren, zodat ‘kansrijke’ asielaanvragen snel kunnen worden behandeld. Asielzoekers met een afgewezen aanvraag moeten daarentegen snel kunnen terugkeren.”

Samenwerking

De integratie van nieuwkomers in Nederland is ook een belangrijk aandachtspunt voor Ter Laak. “Nieuwkomers krijgen steun om zich hier te vestigen. In mijn gemeente Zoetermeer hebben we goede projecten lopen die integratie actief bevorderen.” Maar bovenal benadrukt ze het belang van Europese samenwerking. “Zonder die samenwerking kunnen we dit complexe vraagstuk niet oplossen. We hebben strengere Europese afspraken nodig om migratie te beheersen en onze grenzen te beschermen. Alleen met een sterk, eenduidig Europees beleid kunnen we de belangen van migranten én ontvangende landen goed behartigen. Zo bouwen we aan een toekomst van hoop, veiligheid en wederzijds begrip.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

!

Uit de krant