Koen van der Ende directeur SBO Het Kompas met Arie Schilling en Sophia Buter van het Jeugdeducatiefonds na de certificering.
Koen van der Ende directeur SBO Het Kompas met Arie Schilling en Sophia Buter van het Jeugdeducatiefonds na de certificering.

SBO Het Kompas doet mee met het Jeugdeducatiefonds

Algemeen 284 keer gelezen

Middelharnis - Blije gezichten en enthousiasme. Na een proces, dat ongeveer een jaar geleden is ingezet, was het dinsdag 30 januari 2024 dan zover: de certificering van SBO Het Kompas als school die meedoet met het Jeugdeducatiefonds!

De eerste contacten waren echter al gelegd in het voorjaar van 2023. Door samen te werken met het Jeugdeducatiefonds, krijgt Het Kompas als school de middelen om kansengelijkheid te realiseren op school- of groepsniveau, maar ook voor de individuele leerling.
Het Jeugdeducatiefonds trekt daarbij samen op met de gemeente. Dit is een voorwaarde voordat het programma op de scholen kan worden uitgerold.

Inbreng leerlingen 
Om het belang van dit initiatief te benadrukken, kregen twee leerlingen van Het Kompas tijdens hun schoolkamp de kans om in te bellen bij een vergadering van het Jeugdeducatiefonds, burgemeester Ada Grootenboer en de directeur-bestuurder van SOPOGO.
Dit om te vertellen hoe belangrijk, leerzaam en anders een gebeurtenis als het schoolkamp is voor hen.

Schoolsucces
Schoolsucces hangt vaak nauw samen met het inkomen of het opleidingsniveau van ouders. Dit is een groot probleem en dat wordt momenteel niet kleiner. Schoolsucces is voor een groot gedeelte afhankelijk van je sociale en culturele kapitaal.
Via de subsidie van het Jeugdeducatiefonds kunnen meer kansen gerealiseerd worden om het wereldbeeld van de leerlingen te vergroten en te verrijken.

Denk hierbij aan uitjes naar een museum of de aanschaf van een nieuwe laptop, maar ook bijles of huiswerkbegeleiding behoren tot de mogelijkheden die deze subsidie biedt. Het Kompas en het Jeugdeducatiefonds zijn desondanks geen vreemden.

Al flink wat maanden doet de school mee aan het programma Schoolmaaltijden, waarbij de leerlingen op school fruit aangeboden krijgen en er wekelijks tassen met boodschappen ter beschikking worden gesteld aan gezinnen die dat nodig hebben. Met kerst hebben alle leerlingen via dit programma bijvoorbeeld een kerstpakket ontvangen.

Samenwerking
SOPOGO en Het Kompas maakten zich sinds het voorjaar van 2023 hard voor een samenwerking tussen de gemeente en het Jeugdeducatiefonds. Begin november gaf de gemeente Goeree-Overflakkee groen licht.
Er wordt gestart met een pilot, waarvan Het Kompas dus nu de certificering heeft ontvangen. Vooruitlopend op dit moment heeft de school dit schooljaar al flink wat culturele activiteiten ondernomen, zoals bezoeken aan het Rijksmuseum en Diergaarde Blijdorp.
Laten we hopen dat in de toekomst iedereen dezelfde kansen heeft, zonder dat het uitmaakt waar je wieg heeft gestaan.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant