Afbeelding

Foto van vroeger

Algemeen 758 keer gelezen

Dit beeld zult u in Herkingen niet eer aantreffen. Het komt uit de tijd dat scheepvaart vanuit de haven nog mogelijk was en de oogsten van het land eerst naar de druk bezette weegbrug werden vervoerd alvorens per schip de haven te verlaten. Toen scheepvaart vanuit de haven niet meer mogelijk was, verdween de functie van de weegbrug.

Met het afsluiten van de Grevelingen in 1971 werd het einde van de havenfunctie in Herkingen een feit. Door de geringe waterdiepte was de haven niet langer bevaarbaar voor vrachtschepen. De functie van de weegbrug werd daardoor ook erg gering wat er voor zorgde dat deze in de tachtiger jaren werd afgebroken.
De weegbrug in Herkingen aan de Kaaijdijk was een groot mechanisch instrument dat gebaseerd was op de bascule.  Op de foto ziet u een wagen met suikerpeen die onderweg is naar de weegbrug

In de weg was de “weegschaal” gemaakt waarvan het te wegen gewicht via een mechaniek in een naast de weegschaal staand “huisje” kon worden afgelezen, De weegbrug werd uitgevonden door de Amerikaan Fairbanks (1830). Vandaar dat men de weegschaal ook wel de fairbank.noemde. De weegbrug werd bediend door een weger en de zogenaamde “peeschrievers”. Deze namen een monster van het te wegen product en stelden de mate van het “schoon” zijn vast. dat werd ‘tarreren’ genoemd.  In de naaste omgeving van de weegbrug bevond zich een kroeg. Roddelaars beweerden dat sommige eigenaars van producten de peeshrievers probeerden te beïnvloeden door deze mannen een extra borrel te laten halen in die kroeg. In 2017 besloot een aantal vrijwilligers de herbouw van het weeghuisje te organiseren.  De herbouw is inmiddels ondergebracht in de in 2019 opgerichte stichting “Stichting Erfgoed Herkingen”.

Bron: weeghuisje Herkingen
Wie de foto van deze week digitaal wil ontvangen of zelf foto’s of verhalen met ons wil delen. hoeft alleen een email te sturen naar leoblok@kpnmail.nl en dan komt het vast in orde...

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant