Cora de Boed schrijft ees in de maand een artikel  in het Flakkees
Cora de Boed schrijft ees in de maand een artikel in het Flakkees

Cora de Boed: Menheerse verzettende altied de baekens

Algemeen 757 keer gelezen

Veul van jule zalle wel wete dat Menheerse oait ‘n belangriek vissersdurp was in vroegere jaeren. Marlies Jongejan vertellende daer ‘n paer weken geleje boeiend over in de Remonstrantse Kaerek an de Voorstraet in Sommerdiek. De kaerekzaele zat vol mit luusteraers in d’n aevend was verzurgd deur De Motte, de Historische Vereanigieng.

Marlies wou mêêr te weten komme over twêê overgroatvaeders in drie oud-oomes die ‘t leven liete op de sloepen van Menheerse, want zo hietende die vissersschepen eej, sloepen. D’r zoektocht begon in 2012, saeme mit Rinus van Dam in Pieter Koster, in strekkende zich op d’n duur uut tot alle scheepsrampen in ongevallen vanof de achttiende êêuw. ‘De vergete vissers van Menheerse’ is hiervan ‘t bluuvend resultaet. Oenderzoeker Marlies wier naer dat visseriejeverleden getrokke omdat ze zag dat reders, stuurlieden in vissers deurzettingsvermeugen bezatte. Alle dienkbaere moelukheden in tegenslaegen kwamme ze weer te boven. “In zo’n tien artikels in het Tiedschrift voor Zêêgeschiedenis in vooral in de Ouwe Wearelt hao ‘k verslag gedaen van m’n oenderzoek betreffende de jaeren 1688 tot 1923, noe ruum hoenderd jaer geleje”, zeit Marlies d’r zelluf over. “Al wat op ‘t verleden van de visserieje van deze gemêênte betrekking heit, verdient mêêr waerdering dan daeran wier betôônd, schreef burgemêêster Mijs in 1894 in ‘t voorwoord van z’n boek over de visofslag. In z’n woorden ken ik noe nog van harte oenderschrieve.”

De vissers van Menheerse wiere ‘versvaerders’ genoemd omdat ze levende vis anvoerden. De zêêvisserieje in de handel in verse vis vanuut Menheerse hao sins de zestiende êêuw altied wete te overleve. Oorlogen in handelsbelemmeriengen frustreerden de visnering vaek decennia’s. Mar steeds brocht m’n de veerkracht op om opnieuw te beginnen in de baekens te verzetten. Menheerse stoeng as visseriejehaeven hoag in anzien. D’r wier in 1598 een visofslag gebouwd an de haeven. Gêên loaze of zo, mar ‘n visserieje kantoor. Oak de ligging an de vaerroute naer de Belgische ofzetmart bepaelende deur de êêuwen heen ‘t succes van de handel. Ze bereikende mit d’r schepen stejen as Antwaerepen, Mechelen, Leuven in Brussel, want daer was ‘n enurme vraeg naer vis zoas kabbeljauw, heilbot of tarbot. De zogenaemde ventjaegers, de viskoapers oftewel maensen mit geld, kochte deze vis. 

Mar zachtjesan veranderende de waereld, want in de twêêde helft van de negentiende êêuw namme de spoorwegen ‘t vervoer van vis over. Menheerse lag noe in ‘n uuthoek in had as vissersplaets gêên bestaensrecht mêêr. In 1923 voer de leste sloep uut. An de zêêvisserieje kwam ‘n einde. De vissers zochte daernae ‘n bestaen in IJmuiden as visser of gienge an ’t waerek in ‘n febriek. D’r most ommers broad op de planke voor z’n gezin!

Cora de Boed

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant