Afbeelding

Foto van vroeger

Algemeen 521 keer gelezen

Op de foto een oude foto van de St.Joris Doelstraat, bij veel mensen alleen bekend omdat daar het deurwaarderskantoor van Van Kampenhout en Groen is gevestigd als hoofdkantoor. Ook ik mocht enige tijd post van deze incasseerders ontvangen - Nu gelukig al heel lang niet meer. Maar er is veel meer te vertellen over deze straat en de foto.

De naam van de straat is terug te voeren tot het Sint Joris Gilde dat in het gebouw De Doelen zijn bijeenkomsten hield. later ging dit Gilde op in De Schutterij binnen Sommelsdijk.De leiding hiervan berustte bij een aantal officieren, te weten een kolonel, een kapitein, een luitenant, een vaandrig en een secretaris. Een bekende kolonel was Hobius de Krijger, naar wie in Sommelsdijk een straat is vernoemd. De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) betekent het einde van de schutterij. De wapens in de voorgevel worden onder de leuze ‘Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap’ in 1798 afgekapt, zoals dat destijds ook met familiewapens op grafstenen is gebeurd. Een aantal jaren geleden (1974) is het Doelengebouw in Sommelsdijk grondig gerestaureerd. De oude wapens zijn toen weer teruggebracht. Rechts in de straat zien we het sjieke dokterskoetsje van dokter S. Knöps en het grote hoge gebouw rechts op de foto is Hotel Spee. dat toen eigendom was van de heer Tabbers die we in de deuropening zien staan. Aan het begin van de jaren tachtig viel het statige bouwwerk onder de slopershamer. Het gebouw heeft een geschiedenis die begint het jaar 1591 toen het als raadhuis in gebruik werd genomen, een periode die duurde tot 1772.  Daarna werd het tot  1782 een  weeshuis door een gift van Hobius de Krijger voor de wezen van Hervormde ouders.  Aan de linkse kant van de straat is de Bewaarschool te zien. achter in het midden, op de Binnenweg, de Openbare Lagere school.

Wie de foto van deze week digitaal wil ontvangen of eigen foto’s emn verhalen met oms wil delen kan volstaat met het sturen van een e-mail naar leoblok@kpnmail.nl en dan komt het in orde...

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant