Afbeelding

Woord en Daad bedankt actie Kerstkaarten en postzegels

Algemeen 173 keer gelezen

Zaterdag 11 november jl. heeft Woord en Daad, verdeeld over het hele eiland, ruim 10.500 oliebollen verkocht, grotendeels door verkopen aan de deur, maar ook door bestellingen. Iedereen die oliebollen heeft gekocht en daarmee ook het doel: “Onderwijs in Colombia” heeft gesteund, hartelijk dank! Dank ook aan alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen met het inpakken en tijdens de actie. 

De netto-opbrengst is meer dan 5.000,-. Een prachtig resultaat! Ook door de ruim € 300,- aan giften.

Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inkomen en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw).

Hartelijk dank voor de giften die we ontvingen! Bent u niet in de gelegenheid geweest om een oliebollen te kopen, en wilt u toch bijdragen aan het mooie werk van Woord en Daad, dan kan dat natuurlijk alsnog door een bijdrage over te maken naar: NL61 RABO 0361 3137 72. Nogmaals, hartelijk dank!

Kerstkaarten en Postzegels
Er kunnen weer wens -en kerstkaarten en postzegels besteld worden bij Woord en Daad Goeree-Overflakkee. Dit gaat het eenvoudigst via de website: www.woordendaad.nl/go of bij de plaatselijke comitéleden.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant