Slootjesdag 2019 in Dirksland
Slootjesdag 2019 in Dirksland

Na 50 jaar afscheid van een belangrijk instituut

Algemeen 697 keer gelezen

Op 13 mei 2023 namen de leden van Instituut Voor Natuureducatie (I.V.N.) Goeree-Overflakkee afscheid van hun afdeling. Om de afdeling goed te laten draaien zijn er nieuwe bestuursleden, enthousiaste en actieve geïnteresseerde werkende leden nodig, die zich willen inzetten om bestaande en nieuwe activiteiten die de afdeling op haar programma heeft staan voort te zetten. 

Door Marias Velthuizen  

De slogan: ‘Ons mooie eiland’ wordt graag gebruikt voor commerciële doeleinden. Je hebt mensen nodig die dit willen uitdragen niet als verdienmodel maar als verwondering over hoe mooi en bijzonder het landschap en de natuur in het algemeen en bovenal op ons Eiland zijn. 

Kennis
Leden van het Instituut Voor Natuureducatie Goeree-Overflakkee hebben jaren lang hun kennis over de natuur aan anderen meegegeven. Er zijn jammer genoeg niet meer voldoende mensen te vinden die dit voort willen zetten.

Geschiedenis
I.V.N. Instituut Voor Natuureducatie Goeree-Overflakkee kent een lange geschiedenis. In de 70’er jaren van de vorige eeuw is de Stichting Goereese Gemeenschap onder leiding van haar voorzitter de heer van der Windt in de toenmalige gemeente Goedereede heel actief.

De voorzitter komt met het voorstel op het Eiland een afdeling van het I.V.N. op te richten. Hij benadert de heer Thijs Jansen opzichter van de polder Goeree om hier initiatief in te nemen. Deze vraagt ondergetekende om ook mee te doen. 

Opening
Na enkele voorbereidende bijeenkomsten komt er in de regionale bladen de volgende uitnodiging: ‘Op vrijdag 25 augustus 1972 zal er in het Verenigingsgebouw te Ouddorp een voorlichtings- tevens oprichtingsavond voor een I.V.N. afdeling op Goeree-Overflakkee worden gehouden. Aanvang 8 uur n.m.. Iedereen is van harte welkom. Op deze avond zal de heer Piet Steltman voorzitter van het landelijk I.V.N. de doelstellingen en werkzaamheden van het I.V.N. nader toelichten.’

Afdeling
Een echte toen nog I.V.N. afdeling Goedereede wordt deze avond in Ouddorp opgericht. Het voorlopige bestuur wordt definitief bestuur. Jan Vlietland opzichter van Natuurmonumenten wordt tot bestuurslid, adviseur benoemd. De aanwezige leden vinden het belangrijk dat er zo spoedig mogelijk een cursus tot opleiding voor natuurgids komt.

De natuurgidsencursus
In de duinen van Voorne in de buurt van de Tenellaplas is het veldstation voor biologisch onderzoek in de duinen van Voorne gevestigd. De directeur Dr. M.J. Adriani ziet het belang dat bezoekers van het duingebied zoveel mogelijk kennis van de natuur krijgen. Samen met de I.V.N. afdeling Voorne/Rozenburg starten wij een natuurgidsencursus. De docenten zijn specialisten van het biologisch station. 

Na twee jaar zijn er van onze afdeling meerdere gediplomeerde natuurgidsen. Zij kunnen aan de slag met het geven van excursies. Van het eerste uur wil ik het echtpaar Trix en Jozef Koppenaal noemen. Zij hebben samen jarenlang excursies op de Kwade Hoek verzorgd. Er volgen nog meer opleidingen tot natuurgids. Na sluiting van het biologisch station organiseert het bestuur deze op ons eiland.

Bestuursleden
Bestuursleden die veel voor de afdeling gedaan hebben zijn: Cor Wassenaar, Jaap Mastenbroek, Sjoukje Bruinsma, Piet Wolfert. Leden: Sjoukje Bruinsma en Rob Rossel verzorgen het blad de (Natuur)Gids I.V.N. Goeree-Overflakkee. Naast de aankondiging van de excursies, komen er ook interessante beschrijvingen over planten en dieren en verslagen van excursies enz. in.

Gerrie Brinkman geeft vogelexcursies en schrijft verhalen over de vogelwereld, de vogeltrek, de ganzen op Flakkee enzovoort. Planten van het strand en dieren die in de zee leven worden uitvoerig beschreven. Veel gidsen zijn actief.

Naast de genoemde bestuursleden gidsen, Lien de Wit, Ineke van der Knaap, Henk Dunk, Ben Kuipers, Huib van Dam, Krijn Tanis, de heer Thierauf, Zwaantje Raukema. De jongste gids wordt Wilbur Hollaar. R.H. Schols schrijft verslagen over excursies.

Een nieuwe generatie bestuursleden
Anne Marijke Elema, Hans de Visser en Johan Vermeulen worden respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vinden het ook belangrijk dat deelnemers aan onze samenleving weten waarom natuur zo belangrijk is. 

Anne Marijke zegt het zo treffend in haar laatste Nieuwsbrief: ‘Het gaat om de liefde voor de natuur en het Landschap van Goeree-Overflakkee over te brengen. Inzetten om jong en oud te laten zien, ervaren en beleven hoe mooi en bijzonder deze is.’ 

Anne Marijke en Hans starten nieuwe gidsencursussen op. Het bestuur en veel actieve leden organiseren mooie projecten. Anne Marijke kijkt met een zekere trots en voldoening terug op mooie I.V.N.-jaren. 

Activiteiten
De volgende activiteiten zijn georganiseerd: Kinderfeestjes, natuurexcursies, Kijkbijde Boer, Nacht van de Nacht, natuurkoffer, natuurgidsenopleidingen, inventarisaties, iedere maand een ledenwandeling, het “50 dingen-die-je-voor-je-twaalfde-in-de-natuur moet hebben gedaan,”boekje, slootjesdag voor kinderen en de Buitenles Grevelingen.

Als dank voor de goede samenwerking met het zuidhollands landschap en met natuurmonumenten en als herinnering aan het I.V.N. schenkt het bestuur een bankje, voor in één van hun natuurgebieden, aan deze natuurorganisaties.

Voortgezette activiteiten
I.V.N. Goeree-Overflakkee houdt op te bestaan. Enkele activiteiten worden voortgezet onder de vlag van NLGO, Natuur & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee:
1 Natuurexcursies in de maanden juli en augustus in de Kwade Hoek
2 Ledenwandelingen op de eerste zaterdag van de maand
3 Buitenlesdag Grevelingen
“Intenser
Na de laatste ledenvergadering in Melissant zei Johan Vermeulen, jaren penningmeester van de afdeling: “Het I.V.N. heeft mij veel opgeleverd zeker na de opleiding voor natuurgids. Als ik nu een wandeling maak kijk ik heel anders naar de omgeving. Ik beleef alles intenser. Tijdens mijn wandelingen in de natuur ben ik nog steeds dankbaar dat ik bij het I.V.N. gekomen ben.”

Deze ervaring heb ik ook. Door de opleiding tot natuurgids ben ik anders naar de omgeving gaan kijken. Het maakt niet uit of ik door het dorp loop of in de natuur er is altijd wel iets waar te nemen. Daarnaast ben ik altijd nieuwsgierig hoe natuurlijke processen plaats vinden.
Met dank aan I.V.N. Goeree-Overflakkee


NLGO
NLGO zet zich in voor behoud en versterking van de bijzondere natuur en het karakteristieke landschap op Goeree-Overflakkee en omliggende wateren. Ze werkt samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud, NVSD, KNVV afd. Voorne. (red.)

Uit de krant