Landelijk verbod op consumentenvuurwerk? (stockfoto)
Landelijk verbod op consumentenvuurwerk? (stockfoto)

ChristenUnie, D66 en PvdA pleiten voor vuurwerkverbod

Algemeen 876 keer gelezen

Middels een motie van fractievoorzitter Mariëlle van den Berg van de ChristenUnie,  medeondertekend door D66 en PvdA, werd donderdag een motie aangenomen over een landelijk verbod op consumentenvuurwerk.

Door Jacquelien Wielaard 

Het college wordt verzocht om de oproep van de twaalf gemeenten om naar een veilige jaarwisseling te komen, te ondersteunen door middel van een oproep aan de minister van Justitie en Veiligheid .De roep op een verbod op consumentenvuurwerk wordt steeds luider door de hinder en het letsel dat wordt ondervonden door mens en dier.

Een sympathiek voorstel, zo vonden de meeste fracties. Twijfel is er wel over het effect van de brief doch, zo zei ook Mariëlle van den Berg, gedragsveranderingen duren soms lang en je moet ergens beginnen.

De meeste raadsleden gingen akkoord met de motie met daarbij enkele opmerkingen waaronder aandacht voor alternatieve evenementen tijdens de jaarwisseling, met name voor de jeugd.
De fractie van TOG voelde er weinig voor en ook GJZ stemde niet in met de motie. Beide partijen vinden dat de traditie mag blijven. ‘Want Ik ben ook jong geweest,’ aldus Jan zwerus.

Uit de krant