Haringvlietbrug (Jacquelien Wielaard)
Haringvlietbrug (Jacquelien Wielaard)

‘Geplande afsluitingen van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug kunnen niet doorgaan...’

Algemeen 4.100 keer gelezen

Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, heeft Kamervragen gesteld over de geplande afsluitingen van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug. Die kunnen volgens haar niet doorgaan zolang de verkeersveiligheid in Hoeksche Waard niet goed gewaarborgd is.

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de ernstige bezorgdheid bij de gemeenteraad van Hoeksche Waard over de toegenomen verkeersdrukte, het sluipverkeer en de daarmee afgenomen veiligheid van de inwoners op de wegen in en rondom Hoeksche Waard

1. Bent u bekend met de ernstige bezorgdheid bij de gemeenteraad van Hoeksche Waard over de toegenomen verkeersdrukte, het sluipverkeer en de daarmee afgenomen veiligheid van de inwoners op de wegen in en rondom Hoeksche Waard?1 Wat is uw reactie op deze ernstige bezorgdheid?

2. Hoe weegt u het feit dat hulpdiensten niet op tijd arriveren op hun bestemming, doordat de N217 volledig vast stond? Bent u het met de ChristenUnie eens dat dit soort situaties niet voor zouden mogen komen?

3. Hoe spant u zich in om het functioneren van de hulpdiensten in de Hoeksche Waard te garanderen? Wat gaat u doen om voornoemde situaties bij komende afsluitingen van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug te voorkomen?

4. Hoe weegt u het feit dat de extreme verkeersdrukte de verkeersveiligheid ernstig heeft doen afnemen, waardoor voetgangers en fietsers zelfs van de weg werden gedrukt op smalle dijken?

5. Hoe heeft Rijkswaterstaat geacteerd op de berichten van het college van burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard, waarin Rijkswaterstaat dringend verzocht wordt aanvullende maatregelen te treffen en sneller te reageren op onvoorziene gebeurtenissen? Is dit in lijn met uw eerdere antwoorden dat Rijkswaterstaat samen met betrokken partijen naar oplossingen op de knelpunten en zorgen zoekt, waar dat kan zal mitigeren en waar mogelijk de veroorzaakte hinder zal beperken?2

6. Op welke wijze kunt u vrachtverkeer eerder en beter omleiden om te voorkomen dat deze in de Hoeksche Waard terecht komen?

7. Onderschrijft u, net als de ChristenUnie, de oproep van de burgemeester van Hoeksche Waard dat de geplande afsluitingen van de Heinenoordtunnel of Haringvlietbrug niet kunnen doorgaan, zolang de verkeersveiligheid in Hoeksche Waard niet goed gewaarborgd is?

8. Wilt u deze vragen, gegeven het urgente karakter, zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant