DRINKWATER OP RANTSOEN?
DRINKWATER OP RANTSOEN?

Grondwaterbeheer moet veel strenger

Algemeen 391 keer gelezen

Drinkwater op rantsoen is het schrikbeeld van iedere Nederlander. Maar als we niets doen, dan ontstaan er serieuze tekorten in sommige gebieden in Nederland. De verdroging van Nederland is al jaren een probleem en de gevolgen worden nu merkbaar. En niet alleen de drinkwaterwinning komt in de problemen, ook de boeren, bedrijven en de natuur ondervinden de gevolgen. Maar hoe zit dat nou, en wat kunnen we eraan doen?

De verdroging wordt veroorzaakt doordat er in de zomer minder regen valt als voorheen en omdat velen lurken aan de ondergrondse watervoorraad. De Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit voor integraal waterbeheer, waarbij hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in samenhang worden gezien. Bestaande grondwatervergunningen moeten opnieuw worden beoordeeld, vindt de AWP.

Verdroging
De provincies houden toezicht op de grondwateronttrekking door de drinkwaterbedrijven, maar zijn ook verantwoordelijk voor natuurgebieden. Maar… drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht voor drinkwater. De leveringsplicht kan in periodes van droogte leiden tot het onttrekken van meer grondwater dan toegestaan.

Klimaatverandering dwingt provincies strengere regels op te stellen en te handhaven. De afgelopen vijf jaar waren structureel te droog. De schade aan landbouw en natuur onderstrepen het belang van goed grondwaterbeheer. Het belang van drinkwater is evident, maar dat geldt ook voor het economische belang van landbouw en industrie én voor het belang van de natuur. De AWP pleit voor integraal beheer van hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater.

Voor nieuwe vergunningen om grondwater op te pompen moet een duidelijke koppeling worden gemaakt met de meerjarige trend van de grondwaterstand: stijgt of daalt het grondwaterpeil. Als het grondwaterpeil daalt, zou een nieuwe vergunning om grondwater op te pompen, moeten worden geweigerd. En bij bestaande vergunningen moet dan de hoeveelheid op te pompen grondwater worden verminderd. De komende verkiezingen voor waterschappen en provincies gaan dus over belangrijke vraagstukken en over onze leefbaarheid nu en in de toekomst. Ga dus ook stemmen op 15 maart! Kijk voor meer informatie op www.awp.nu

Uit de krant