Plaatsing geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.
Plaatsing geschiedt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.

Open brief aan de bewoners van Goeree-Overflakkee

Algemeen 1.024 keer gelezen

Beste lezer,

Een van de redenen voor mij om de politiek in te gaan was onder andere de verschraling van het OV voor de kleine kernen. Zeker ten tijde van de Corona pandemie werd al snel duidelijk dat Connexxion een bezuinigingsslag ging maken en dat de kleine kernen daar het meeste onder zouden gaan lijden. Ondanks de inspanningen van, in eerste instantie, bewoners en Dorpsraden en later d.m.v. vragen in de Gemeenteraad aan de Wethouder is het niet gelukt om Connexxion en de VVD Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland de ernst van het probleem te laten inzien.

Schrappen van buslijnen
Inmiddels is duidelijk geworden wat de bezuinigingen van Connexxion inhouden. De minst rendabele lijnen worden geschrapt en in de plaats van gewone lijnbussen met betaalde chauffeurs worden er nu overdag kleine personenbusjes ingezet die bemand moeten worden door vrijwilligers en kan er ‘s avonds en in het weekend gebruik gemaakt worden van de zgn. Vervoer Op Maat.

Vanaf het begin regende het al klachten, de bussen en busjes waren te vol waardoor er reizigers niet mee konden, reizigers in rolstoel werden geweigerd, bushaltes kwamen te vervallen waardoor reizigers ver moesten lopen en de reis duurde ineens veel langer. Ik stuurde in 2022 een e-mail met deze voorbeelden naar Connexxion en naar de VVD Gedeputeerde. Echter, zonder enig resultaat. Connexxion stelde gewoon dat er verlies werd geleden op die lijn en dat zij conform de concessie handelden. De VVD Gedeputeerde wist zelfs te beargumenteren dat de reizigers erop vooruitgingen in plaats van achteruit.

Presentatieavond 12-01-2023
Na gemeenteraadsvragen over de verschraling van het OV voor 6 van de 14 kernen op Goeree-Overflakkee aan wethouder Van Putten zijn Connexxion en de VVD Gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland op 12 januari jl. gekomen om in een zgn. presentatieavond te horen wat er leeft onder de bewoners van Goeree-Overflakkee. Althans dat was het doel voor de 12e.

Helaas verliep de avond heel anders. De regie lag volledig bij Connexxion en de provinciale afvaardiging (ambtenaar en Gedeputeerde) namen een uur de tijd om in een gezamenlijk optreden uit te leggen dat zij zo hun best hadden gedaan en dat alles volgens de regels was gegaan. Daarna werd er door een paar bewoners ingesproken en ingezongen en er waren een paar raadsleden die vragen stelden. Maar niets van dat al leverde ook maar enig resultaat op. Vanaf het begin was het duidelijk dat er op deze avond geen standpunten gewijzigd zouden worden en dat de Provincie en Connexxion als opdrachtgever en uitvoerende een hele nare samenwerking waren aangegaan met als enig doel om ons de mond te snoeren en verliezen aan hun kant te beperken. Hoe kan het gebeuren dat niemand in het college op de hoogte was van het feit dat een ambtenaar van de Provincie samen met Connexxion een presentatie zouden geven en daarmee belangrijke spreektijd van bewoners en raadsleden wegkaapten?

Wat miste ik in deze OV Show?
Waarom maakten de raads- en collegeleden geen gezamenlijke vuist tegen dit schandalige optreden. Waarom liet het platteland zich weer eens overdonderen door het grootstedelijk denken waarbij kleine kernen altijd gezien worden als verliespost?

De Gedeputeerde en Connexxion waren ter verantwoording naar Goeree-Overflakkee gekomen en hadden moeten aanhoren hoe schrijnend de situatie is. Waarom werden er geen voorbeelden genoemd zoals de reistijd van Ooltgensplaat naar Oude-Tonge, die op een zaterdag 20 minuten duurde in de oude situatie, nu kan oplopen naar ruim 2 uur in de nieuwe situatie. Je zal maar met een ziek huisdier naar de dierenarts moeten, dan ben je minstens 5 uur onderweg, tenzij je zelf in een rolstoel zit want dan kom je het dorp ook gewoon niet uit. Of wat te denken van de buslijn naar Herkingen, die is komen te vervallen terwijl er nog geen alternatief geregeld is. Blijkbaar is er een tekort aan vrijwilligers dus het ligt niet aan Connexxion en niet aan de Provincie. Die nemen daar geen verantwoordelijkheid voor.

Wat kunnen we nu nog doen? 
Aan de huidige situatie helemaal niets. En zolang het de Gedeputeerde en Connexxion niets interesseert, hoeven we van daaruit ook geen snelle oplossingen te verwachten. Connexxion beloofde nog wel op te schalen zodra er meer reizigers komen. Hierop vroeg een inspreker zich af hoe ze dat willen meten aangezien het apparaat dat de OV chipkaart leest vaker niet dan wel werkt.

De Provincie gaf aan dat er per 2026 een nieuwe concessie wordt afgegeven dus misschien kan er vanuit de gemeenteraad invloed uitgeoefend worden bij de Provincie om de inhoud van de concessie zo te maken dat de kleine kernen gewoon van normaal OV voorzien worden. U als inwoner kunt bij de komende Provinciale Staten verkiezingen (15 maart 2023) ook wat doen nl. kiezen voor statenleden die een warm hart hebben voor het openbaar vervoer.

Wat blijft er bij mij op dit moment over, allereerst het gevoel dat bewoners niet serieus genomen worden, dat beleidsmakers en uitvoerders geen besef hebben wat er speelt onder de bewoners en dat het systeemdenken ook in dit geval de voorkeur heeft boven welbevinden van burgers. Als nieuwe voorzitter van de lokale PvdA afdeling blijf ik me daartegen verzetten en strijden voor beleid waarin mensen centraal staan.

René Bos, Voorzitter PvdA Goeree-Overflakkee

Uit de krant