Minister Piet Adema (vierde persoon van links) nam de strategische visie BPV in ontvangst. Rechts van hem Jo-Annes de Bat (voorzitter BPV en gedeputeerde visserij in Zeeland). Rechts van de heer De Bat staat Henk van Putten (wethouder landbouw en visserij gemeente Goeree-Overflakkee).
Minister Piet Adema (vierde persoon van links) nam de strategische visie BPV in ontvangst. Rechts van hem Jo-Annes de Bat (voorzitter BPV en gedeputeerde visserij in Zeeland). Rechts van de heer De Bat staat Henk van Putten (wethouder landbouw en visserij gemeente Goeree-Overflakkee).

Bestuurlijk Platform Visserij in gesprek met minister Adema

Algemeen 366 keer gelezen

Een delegatie van het Bestuurlijk Platform Visserij (hierna: BPV) maakte op donderdag 1 december kennis met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Piet Adema. Tijdens het gesprek werd de strategische visie van het BPV aan de minister overhandigd. De gemeente Goeree-Overflakkee werd bij deze bijeenkomst vertegenwoordigd door wethouder landbouw en visserij Henk van Putten.

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is een organisatie bestaande uit 17 Nederlandse gemeenten en 6 provincies. De organisatie is in 2002 opgericht met als doel om de belangen van de visserij te behartigen. Landelijk, maar ook binnen de Europese Unie. “En deze belangenbehartiging wordt steeds belangrijker”, aldus wethouder Henk van Putten.

“Er vindt al veel innovatie plaats in de visserij”
Deze uitspraak deed wethouder Henk van Putten in zijn toespraak in het bijzijn van de minister. “De al ingezette innovatie in de visserijsector blijft mijns inziens onderbelicht. Onze vissers zijn, in samenwerking met het Visserij-Innovatiecentrum Zuidwest Nederland, actief aan de slag met innovaties en verduurzaming. De doorontwikkeling van de pulsvisserij is daar een voorbeeld van. De sector is dus echt op zoek naar antwoorden op de uitdaging van deze tijd.” De wethouder sprak de verwachting uit naar de minister dat hij de belangen van de visserij in Den Haag behartigt.

De visserij heeft perspectief nodig
Het op de kaart zetten van de visserij is de belangrijkste doelstelling achter de strategische visie die het BPV heeft overhandigd aan de minister. In de visie worden belangrijke thema’s aangekaart zoals vergunningen en brandstofcompensatie. Voorzitter BPV en gedeputeerde visserij in Zeeland Jo-Annes de Bat wees op het belang van perspectief en houvast voor de sector. “Aan het perspectief, de minister noemde het ‘het visserij-offensief’, willen we als BPV graag gezamenlijk gaan werken met het ministerie. Ook internationale samenwerking is hierbij van belang omdat het visserijbeleid immers grotendeels in Brussel wordt bepaald.”

Reactie minister geeft vertrouwen 
Wethouder Henk van Putten was positief verrast over het gesprek met de minister en zijn reactie. “Hij was goed voorbereid, stelde de juiste vragen en was helder in zijn aanpak. Dit geeft vertrouwen en ik hoop dat de visserij hiermee beter op de kaart gezet wordt. Minister Adema deed tijdens het gesprek de toezegging dat hij de Nederlandse belangen ook voor het voetlicht brengt en verdedigt in Europa. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van deze belangrijke beroepsgroep op ons eiland.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant