Afbeelding

Grootouders voor het Klimaat biedt Toekomststoel en petitie aan Tweede Kamerleden

Algemeen 185 keer gelezen

De organisatie Grootouders voor het Klimaat zet haar verontrusting over klimaatontwrichting en de toekomst van volgende generaties om in een actie naar de Tweede Kamercommissie voor Economie en Klimaat. Deze ontvangt dinsdagmiddag 27 september een petitie en een unieke Toekomststoel*, die de stem en het belang van alle kleinkinderen symboliseert. Beleid en beslissingen moeten worden getoetst op schadelijkheid voor toekomstige generaties. 

Woordvoerder en grootmoeder Leny Cobben en haar kleindochter Tatum ontmoeten de Kamercommissie in het huis van de democratie. “Daar worden 150 zetels bezet door twintig fracties, voor wie generatiegerechtigheid voor de meesten nog geen toetssteen is voor hun besluiten. De Grootouders voor het Klimaat ziet steeds meer urgentie voor doeltreffende maatregelen ten gunste van de leefbaarheid op onze aarde. Er is veel te weinig oog en prioriteit voor beleid om de aantasting van onze leefomgeving en haar biodiversiteit te keren. Onze kleinkinderen krijgen te maken met hittegolven en extreme droogte, bosbranden en overstromingen. Die verwoesten het ecosystemen en veroorzaken misoogsten, uitsterving van de planten en dieren en onleefbare gebieden.” 

De begeleidende petitie, die met de Toekomststoel wordt aangeboden, bevat een aantal verzoeken die moeten voorkomen dat besluiten en politiek beleid schadelijk zijn voor toekomstige generaties. 

Die toetssteen moet alle ruimte krijgen: “Het recht op een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties moet worden verankerd in de Grondwet en getoetst kunnen worden door de rechter.” ** 

De Toekomststoel, gemaakt van gerecycled materiaal, zal rouleren in de diverse fractiekamers en wordt ontvangen door Joris Thijssen, die daarmee de fractiekamer van zijn PvdA als eerste voorziet van een zichtbaar symbool voor de stem van jongeren. Thijssen: “ Onze partij staat voor bestaanszekerheid, niet alleen in het hier en nu, ook in de toekomst. Daar is een gezonde planeet voor nodig. Ik vind het mooi, die Toekomststoel, een symbool: geen onduurzame fratsen meer, zonder natuur geen leven.” 

Grootouders voor het Klimaat ziet de petitie en de Toekomststoel als een signaal aan de politiek. “Denk elke dag aan de impact van jullie voorstellen en besluiten. De kinderen van nu hebben geen stem: noch in de Tweede Kamer, noch bij de verkiezingen. Maar schadelijke gevolgen komen wel voor hun rekening.” 

* De Toekomststoel is een idee van politicus Jan Terlouw en ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat.” 

** De Nederlandse rechter mag nu niet beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Dat is wel toegestaan b.v. in Duitsland, Frankrijk en Scandinavische landen. 

Uit de krant

Uit de krant