Stedin roept bedrijven op Goeree-Overflakkee op om op korte termijn hun elektriciteitsvermogen, tegen een vergoeding, flexibel in te zetten. Aanleiding is de nieuwe Netcode Elektriciteit die meer mogelijkheden biedt.
Stedin roept bedrijven op Goeree-Overflakkee op om op korte termijn hun elektriciteitsvermogen, tegen een vergoeding, flexibel in te zetten. Aanleiding is de nieuwe Netcode Elektriciteit die meer mogelijkheden biedt.

Stedin roept bedrijven op: zet flexibel elektriciteitsvermogen in voor Middelharnis

Algemeen 614 keer gelezen

Stedin roept bedrijven op Goeree-Overflakkee op om op korte termijn hun elektriciteitsvermogen, tegen een vergoeding, flexibel in te zetten. Aanleiding is de nieuwe Netcode Elektriciteit die meer mogelijkheden biedt voor congestiemanagement. Zodoende is de netbeheerder op dinsdag 13 september gestart met een ‘heronderzoek congestiemanagement’ rondom Middelharnis. Doel is te kijken of er meer ruimte beschikbaar is op het huidige elektriciteitsnet, zodat klanten op de wachtlijst eerder kunnen worden aangesloten. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met dinsdag 4 oktober 2022 aanmelden. 

De energietransitie heeft enorme gevolgen voor het elektriciteitsnet. De toename van lokaal opgewekte duurzame zonne- en windenergie aan de ene kant en de stijgende vraag naar elektriciteit aan de andere kant, vraagt steeds meer capaciteit van het net. Op sommige piekmomenten - bijvoorbeeld als de zon veel schijnt en als het waait - kan het elektriciteitsnet tijdelijk overbelast raken en dat moet worden voorkomen. Hier kunnen (lokale) ondernemers bij helpen. 

Nieuwe kansen voor congestiemanagement
Sinds april 2021 kunnen door congestie - filevorming op het elektriciteitsnet - nieuwe duurzame projecten van bedrijven op Goeree-Overflakkee hun opgewekte energie niet terugleveren aan het elektriciteitsstation in Middelharnis. Dat is niet wenselijk. Stedin gaat daarom de capaciteit van het lokale net uitbreiden door twee nieuwe transformatoren te plaatsen in het verdeelstation Middelharnis, maar deze extra capaciteit is niet eerder dan begin 2024 gerealiseerd. In de tussentijd bieden de nieuwe spelregels van toezichthouder ACM, de nieuwe Netcode Elektriciteit, netbeheerders meer mogelijkheden voor congestiemanagement; het efficiënter benutten van ruimte op het elektriciteitsnet. Eerder waren die mogelijkheden er niet. 

Zet uw flexibel elektriciteitsvermogen in
Vanwege de aangepaste Netcode is Stedin in de huidige congestiegebieden bezig met nieuwe congestieonderzoeken. Voor de regio Middelharnis is het technische deel van dat onderzoek afgerond en volgt deze week de marktconsultatie; de oproep aan bedrijven om hun flexibel vermogen in te zetten. Bent u een ondernemer: energie-opwekker, grootverbruiker (zoals een tuinder of agrariër met veel zonnepanelen), aanbieder van zonnedaken/zonne-installaties, logistiek bedrijf, (vastgoed)ontwikkelaar van bedrijfspanden voor zon op dak, wekt u windenergie op of bent u een andere marktpartij die tijdelijk meer of minder elektriciteit kan gebruiken? Kunt u, op verzoek van Stedin, de energieproductie uitstellen of vervroegen; als er én veel zonne-energie én veel windenergie wordt opgewekt? Of kunt u de netbeheerder vermogen aanbieden met behulp van een grote batterij, koelinstallatie of elektrische boiler? Meld u dan aan. Zo kunnen pieken worden voorkomen of verminderd en ontstaat de gewenste flexibiliteit in het (lokale) energiesysteem. 

Waarom meedoen?
Meedoen is niet alleen maatschappelijk relevant, het levert ook daadwerkelijk wat op. Deelname aan congestiemanagement helpt om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten en voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Hiermee draagt u bij aan de (lokale) energietransitie. En wordt het voor anderen ook weer mogelijk om energie terug te leveren. Daarbij behoudt u uw inkomsten, Stedin betaalt u namelijk een vergoeding voor de gemiste energieopbrengsten. 

Hoe doet u mee?
Tot en met dinsdag 4 oktober 2022 kunnen geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden via: https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-energiesysteem/beschikbare-netcapaciteit/congestie-en-congestiemanagement/middelharnis/heronderzoek-congestiemanagement . Op deze webpagina is ook alle overige informatie te vinden met betrekking tot congestiemanagement rondom Middelharnis, zoals de voorwaarden voor deelname, een kaart met het betreffende gebied en informatie over de opvolging van het heronderzoek congestiemanagement. 

Vervolgstappen
Stedin gaat in gesprek met geïnteresseerde partijen om te verkennen of er overeenkomsten kunnen worden gesloten. Op basis daarvan zal blijken of congestiemanagement mogelijk is en wordt het heronderzoek afgerond. Naar verwachting wordt hierover eind november 2022 meer bekend. Als blijkt dat congestiemanagement mogelijk is rondom Middelharnis wordt alles gereed gemaakt om de inzet van flexibel elektriciteitsvermogen in de praktijk te brengen. Vervolgens zal een aantal klanten worden aangesloten die nu in de wachtrij staan.         

Uit de krant

Uit de krant