Afbeelding

Foto van vroeger

Algemeen 209 keer gelezen

Dirksland is altijd al een bijzonder dorp geweest, niet alleen door de aanwezigheid van dat geweldige ziekenhuis. Het verhaal gaat dat Dirksland en Melissant vroeger een gebied waren. Toen de eigenaar stierf liet hij het vruchtbare gedeelte na aan zijn zoon Dirk en de zandgronden aan zijn zoon Melis..

Daarvan is echter geen bewijs, Wel bestond het dorp al in 1296 onder de naam Diderics Land. In het dorp werden o.m. de schrijver Gerrit Walraven, politicus Elco Brinkman en cabaretier Richard Groenendijk. Dirksland is op het eiland ook bekend onder een tweetal bijnamen: ‘Klein Parijs’ (waarschijnlijk omdat het al vroeg straatverlichting had) en het ‘Stropdassendorp’  Dirksland is bekend sinds 1229, waarbij het genoemd wordt in een ruil van goederen tussen Graaf Floris IV van Holland met een zekere Costijn uit Zierikzee. De oudste afbeelding van het wapen van Dirksland dateert uit 1673. Het vertoont een schild van goud, waarop drie golvende dwarsbalken, vergezeld van 3 ganzenpoten. Dirksland telt 21 rijksmonumenten, een verhaal waard.
Foto
 Op de foto zien we de Kaai en Heul met de nog smalle “Trechter”, de eigenlijke doorgang naar het dorp. Het pand met de nu verdwenen ‘Travalje’ waar paarden beslagen werden was de smederij van A. van der Sluys’. Verder zichtbaar “Hotel De Bruin” waar vooral reizigers overnachten die ‘s avonds niet meer naar de overkant konden. rechts op het hoekje “Café Koophandel”  van A. Vreeswijk. In het pand met de dichte blinden was vroeger notaris Van Weel gevestigd. Daarna mevrouw van den Broek. nadat haar men overleed, gingen de blinden nooit meer open en kwam ze ook haar huis niet meer uit. Auto’s zien we op de foto niet - vrijwel alles gebeurde nog met paard en wagen.

Wie de foto van deze week digitaal wil ontvangen of foto’s en/of verhalen met ons wil delen, kan e-mail sturen naar leoblok@jpnmail.nl en wij gaan er mee aan de slag. Ook aanvullingen op onze verhalen zijn van harte welkom.

Uit de krant

Uit de krant