vlnr: D. Huising (CDA), A.v. Alphen (VKGO), H. Herweijer (SGP) en P. 't Hoen (PvdA) Foto: Jacquelien Wielaard
vlnr: D. Huising (CDA), A.v. Alphen (VKGO), H. Herweijer (SGP) en P. 't Hoen (PvdA) Foto: Jacquelien Wielaard

Coalitieprogramma ondertekend door vier fractievoorzitters

Algemeen 145 keer gelezen

Middelharnis – Met het plaatsen van een ferme handtekening bevestigden donderdag 16 juni de vier fractievoorzitters van VKGO, SGP, CDA en PvdA het coalitieprogramma voor de komende vier jaar.

Door Jacquelien Wielaard

Er is bewust gekozen voor de term coalitieprogramma in plaats van coalitieakkoord. ‘De coalitie wil meer dan overeenstemming alleen; er moet ook wat gebeuren’, zo valt te lezen in de inleiding van het overzichtelijke document. Het programma kreeg als titel ‘Samen keuzes maken’.

Bestuursperiode 2022-2026
Met een coalitieprogramma schetst men de richting en de speerpunten van het beleid voor de komende bestuursperiode 2022 – 2026. Het programma begint met een lange termijn visie, gevolgd door de korte en midden lange termijn per thema, afgesloten met een aantal concrete doelstellingen.
Het is het derde coalitieprogramma sinds de herindeling. Sommige beleidsterreinen vragen inmiddels om een andere benadering als gevolg van actuele ontwikkelingen. Verandering van koers zien we ook in de ambities bij thema’s als duurzaamheid en recreatie.
Een aparte paragraaf is gewijd aan Financiën. Evenals de meeste Nederlandse gemeenten zucht ook deze gemeente onder de toename van taken, vermindering van middelen en het gebrek aan beleidsruimte. Grip houden op de uitgaven, een structureel sluitende begroting en een verstandige inzet van organisatie en middelen zijn hierbij noodzakelijk.

Op 16 juni kwamen de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen,  Aat van Alphen (VKGO), Hendrik Herweijer (SGP), Daniël Huising (CDA) en Petra ’t Hoen (PvdA) samen in het oude Raadhuis van Middelharnis om het programma te ondertekenen. 

Wethouders
De beoogd wethouders zijn Berend Jan Bruggeman (VKGO), Daan Markwat (SGP), Henk van Putten (CDA) en Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA). De portefeuilleverdeling is opgenomen in het coalitieprogramma. Tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni wordt hun benoeming voorgesteld. Het volledige coalitieprogramma is te lezen op http://www.goeree-overflakkee.nl/coalitieprogramma

Uit de krant