Opleiding en praktijk sluiten op elkaar aan dankzij samenwerking Kibeo en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.
Opleiding en praktijk sluiten op elkaar aan dankzij samenwerking Kibeo en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.

Aansluiting opleiding en praktijk Kibeo/SSBB

Algemeen 362 keer gelezen

Kinderopvangorganisatie Kibeo begeleidt jaarlijks ruim 250 stagiairs van allerlei opleidingen en niveaus. Stagiairs maken bij Kibeo kennis met de praktijk, passen toe wat ze tijdens hun opleiding leren en ontwikkelen zich uiteindelijk tot bekwame beroepsprofessionals. Kibeo vindt het belangrijk om haar stagiairs zo goed mogelijk klaar te stomen voor de toekomst. Daarom gaan Kibeo en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) samenwerken.

Dankzij deze samenwerking kan Kibeo haar stagiairs nog beter begeleiden. Zo ondersteunt SBB Kibeo’s stage- en praktijkopleiders door middel van intervisie en themabijeenkomsten. Ook denkt SBB mee in het opleidingscurriculum, door te controleren of de lesstof binnen de opleiding wel goed aansluit op de praktijk. SBB en Kibeo wisselen daarnaast regelmatig informatie met elkaar uit over ontwikkelingen binnen de kinderopvang en het onderwijs en SBB meet de steekproefsgewijs de kwaliteit van de stageplaats bij Kibeo.

Beste praktijkopleiding bieden als gezamenlijke missie
Kibeo en SBB vinden elkaar in hun gezamenlijke missie: studenten professioneel begeleiden en hen de beste praktijkopleiding geven mét uitzicht op een baan. Stagiairs met een pedagogische opleiding kunnen namelijk vaak na hun stage direct bij Kibeo aan de slag.

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen bij SBB
Bij SBB werken het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen om de studenten de beste praktijkopleiding te geven. SBB begeleidt bedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage. Daarnaast adviseert SBB de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
SBB en Kibeo gaan voorlopig een samenwerking aan voor 3 jaar. Deze samenwerking is formeel ingegaan op dinsdag 11 januari. Er is toen een samenwerkingsovereenkomst getekend door Gerrit Veneboer, directeur Uitvoering SBB en Atie Roovers, directeur Zeeland bij Kibeo.

Over Kibeo
Kibeo is een kinderopvangorganisatie in Zuidwest-Nederland waar kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en het ondersteunen van ouders voorop staat. Onze medewerkers werken elke dag met veel plezier op de 150 vestigingen verspreid over Zeeland, Goeree-Overflakkee, de Hoeksche Waard, West-Brabant en Barendrecht.

Uit de krant