De drie O's gaan het samen doen in de Beroepscampus. (foto Chantal van Riemsdijk)
De drie O's gaan het samen doen in de Beroepscampus. (foto Chantal van Riemsdijk) Chantal van Riemsdijk

Bouw Beroepscampus Noord gestart

Algemeen 74 keer gelezen

Sommelsdijk- In de stromende regen vond vorige week de officiële start van de bouw van de Beroepscampus Noord plaats. Als dit weer omgekeerd evenredig is aan het succes van de school, dan wordt de Beroepscampus een vorm van samenwerking waar heel Nederland een voorbeeld aan kan nemen.

Door Henk Blanke

Op 27 november 2019 begon de bouw van het eerste deel: de Beroepscampus Zuid in Sommelsdijk. Begin dit jaar werden de 30 theorie- en de 6 praktijklokalen in gebruik genomen door de vmbo- leerlingen van de RGO en de studenten van het Albeda college. De verf was nog nat toen de sloophamer in de oude Groene School gezet werd. En vorige week werd de eerste spade in de grond gezet voor de bouw van de Beroepscampus Noord. Met ingang van het cursusjaar 2022-2023 moet ook dit gereed zijn. Dan wordt de Beroepscampus een onderwijsinstelling waar de 8 beroepsprofielen van het VMBO, van de RGO en de PM, worden aangeboden. Het mbo van het Albeda College en dat van Lentis vindt daar dan eveneens onderdak. Maar ook beroepsgerichte instellingen als CuraMare, Bouwmensen Zuid-West en het Techniek College Rotterdam worden erin gehuisvest. Daarnaast komen er mogelijkheden voor het opzetten van specifiek gerichte opleidingen die vanuit het bedrijfsleven geïndiceerd worden.

Samenwerking
Vele, vele jaren zijn er verstreken tussen de eerste plannen en de uiteindelijke realisering van dit voor Goeree-Overflakkee gigantische onderwijsproject. In die tijd zijn de 3 belanghebbende partijen: onderwijs, overheid en ondernemers (de drie o’s) soms met kleine, soms met grote stappen naar elkaar toe gegroeid. ‘Samenwerking’ was het credo. Daardoor werden muren geslecht en kon men komen tot onderwijsconcepten die de verbinding legden tussen de verschillende belanghebbenden. Alles gericht op kwalitatief goed onderwijs, gegeven op het eiland, dus dicht bij de doelgroep: de leerlingen. De aanwezigheid van Federatie Ondernemersverenigingen G-O, was in deze niet toevallig. De roep om goed gekwalificeerde vakmensen wordt  steeds groter. Het bedrijfsleven moet mede vorm en inhoud geven aan praktijkgerichte onderwijsconcepten, die in de Beroepscampus gerealiseerd kunnen worden. Dat de gemeente (overheid) een belangrijke schakel in dit geheel vormt staat buiten kijf.

We gaan het doen
Deze leuze werd vorige week door diverse sprekers aangehaald, met de nadruk op ‘we’. De officiële start werd gegeven door het onthullen van een grote banner, waarop het gehele gebouw van de Beroepscampus (Noord en Zuid) was afgebeeld. En dat het samen moet gebeuren kwam nog eens extra naar voren op de shirts van een aantal leerlingen. Op de rug van hun t-shirts toonden zij samen nogmaals deze slogan.

Uit de krant

Uit de krant