Afbeelding

Rijkswaterstaat opent expositie bij A Seal Stellendam

Algemeen 116 keer gelezen

Stellendam – Op vrijdag 11 september j.l., opende Rijkswaterstaat in het bijzijn van wethouder Tea Both van Gemeente Goeree Overflakkee een nieuwe tentoonstelling bij A Seal Stellendam over het Offshore Expertise Centrum (OEC) van Rijkswaterstaat. Het zeehondencentrum stelt zich als doel om, naast het rehabiliteren van zeehonden van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, ook educatieve tentoonstellingen in te richten over gebied gebonden initiatieven met als bindende factor: natuur, milieu en verduurzaming. ‘Door de toevoeging van deze tentoonstelling wordt het unieke karakter onze directe omgeving, met alle innovatieve projecten op gebied van verduurzaming, duidelijk voor het publiek dat onze zeehondenopvang bezoekt. Hiermee zet A Seal een stap vooruit in de ambitie om een bezoekerscentrum voor de gehele omgeving te worden.’, zegt Marlies de Kraauw, manager bezoekerscentrum A Seal trots.

De bezoeker van het zeehondencentrum wordt door de tentoonstelling op een zeecontainerwand op een laagdrempelige manier geïntroduceerd aan het Offshore Expertise Centrum. ‘Het is best een complexe materie en ons publiek komt toch in de eerste plaats op bezoek bij de zeehonden. Maar met slimme vormgeving en illustraties weten we mensen toch te bereiken.’

Offshore Expertisecentrum
Het Offshore Expertisecentrum (OEC) van Rijkswaterstaat bevindt zich op het Noordereiland, op enkele honderden meters afstand van A Seal, aan de andere zijde van de Haringvlietdam. Het is in 2020 door Rijkswaterstaat in gebruik genomen. Het centrum bestaat uit een kantoorgebouw met controlekamer, een hydro/meteobassin en een platform met masten.

Hier worden de sensoren getest in een realistische proefopstelling. Omdat op zee testen een dure en complexe aangelegenheid is, gebeurt dit aan wal. Na de testfase worden de sensoren op de masten van de windparken op zee ingebouwd. Het OEC wordt steeds breder ingezet als shared service voor iedereen die geïnteresseerd is in de data van de Noordzee. Concrete voorbeelden van beschikbare data zijn: vogel- en vleermuizentrek, windsnelheden, golfhoogten etc. Onder andere de Kustwacht en het KNMI behoren tot de afnemers.

Digitale infrastructuur op zee
Rijkswaterstaat voert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het project Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (MIVSP) uit. Rijkswaterstaat legt de digitale infrastructuur aan in de (nog te bouwen) windparken op de Noordzee. Het is de bedoeling dat op de alle tien (nog deels in aanbouw) de platforms van TenneT een mast met verschillende sensoren komt die data inwinnen op hydro/meteo, nautisch en ecologisch gebied.

Rijkswaterstaat deelt deze data met kennis – en onderzoeksinstellingen en bedrijven. De ingewonnen data worden gebruikt om nieuwe toepassingen en innovaties op de Noordzee mogelijk te maken. Ze zijn essentieel voor de openstelling en exploitatie van de windparken en om de Noordzee veilig, bereikbaar en leefbaar te houden.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant