Op verzoek van lezers is Frank/Janine bereid gevonden nog eens zijn/haar kijk op de actualiteit te geven.
Op verzoek van lezers is Frank/Janine bereid gevonden nog eens zijn/haar kijk op de actualiteit te geven.

Jeugdoverlast

di 28 jul 2020, 10:10 Algemeen

Ik ben vroeger jong geweest, u misschien ook. De laatste tijd is er nogal wat te doen over jongerenoverlast; Ouddorp als oorlogszone, slikken van Flakkee ten prooi aan vandalisme en, eerder, spoor van vernielingen in Middelharnis. Vooropgesteld, ik was er niet bij maar sta me toe enige kanttekeningen te plaatsen. 

De paginabrede foto van een omver gereden verkeersbord heeft er eigenlijk niets mee te maken. Zwerfvuil en glasscherven zijn ergerniswekkend maar de genoemde schadepost van €50.000 heeft betrekking op de mislukte aanleg van een karrenspoor over de slikken. Op die manier loopt de schade hard op. Veel geklaag over vernielingen in het centrum van Middelharnis. In het Rotterdamse plachten we dan te bedenken uit welke hoek de wind zou kunnen waaien. Met een buurtcomité brachten we een aantal huisbezoeken. Geen beschuldigingen, gewoon een indringend verzoek om mee te helpen dat het stopt. Meestal was het dan opgelost.

Jongeren zijn soms net mensen. Hoewel hun biologische ontwikkeling hen tot explorerend gedrag dwingt, willen ze er ook bij horen. En nog een beetje kinderen; als je blijft zeggen dat ze stout zijn, gaan ze zich ook stout gedragen. Ik heb er voor doorgeleerd maar dat hoeft u niet te geloven. Twee voorbeelden uit mijn Rotterdams baantje als buurtwerker die me leerden dat het ook anders kan: ik werd betrokken in een officieel inspraakproces ter herinrichting van een pleintje. Vergaderingen met ambtenaren, deskundigen en afvaardiging buurtbewoners, notulen en zo. De buren opperden een voetbalkooi. Met een net voor de uitvliegende ballen. En een poort, met een slot. Ik twijfelde aan de intenties en dacht de jongeren zelf te vragen. Op het pleintje besprak ik de opties, een echte corner was belangrijk (niet te doen in een kooi). Straatlantaarns er om heen vonden ze ook handig (tricky, want dan kan een potje voetbal lang uitlopen) ‘Misschien ook kleedkamers?’ opperde ik. Hadden ze nog niet aan gedacht. ‘Tribunes er omheen?’ Ik nam afscheid met de aansporing aan te melden bij Feyenoord. ‘Kijken wat ik kan doen.’ Komt er eentje achter me aan ‘meneer, is dit toevallig uw telefoon?’ Hadden ze, bij wijze van voorzorg, die jezusverrader van de welzijnsstichting alvast maar gerold. Viel beiderzijds dus alles mee.

Lekke banden op een speelveldje elders. Glasscherven alom en vanzelfsprekend de schuld van rondhangend tuig. Ik ging eens observeren en kwam tot een verrassend simpele oplossing. De jongens dronken graag een biertje bij de buurtvereniging. Omdat die zo gruwelijk vroeg sloot, kregen ze hun laatste biertje mee met de afspraak het statiegeld netjes bij het muurtje te zetten. Nou was het ook een schoolroute met ’s morgens druk verkeer. Een paar belhamels bleken voor school nog even te gaan kegelen. Uiteindelijk was iedereen blij met bier uit blik.

Uit de krant