Den Bommel herdenkt De Watersnoodramp van 1953 | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Rien Bakelaar met leden van de jeugdbrandweer
Rien Bakelaar met leden van de jeugdbrandweer (Foto: )

Den Bommel herdenkt De Watersnoodramp van 1953

  •   59 keer gelezen

Den Bommel - Zaterdag 1 februari vond in Den Bommel de Herdenking van de Watersnoodramp plaats en wederom op twee locaties, n.l. 's middags bij het herdenkingspaneel aan de Molendijk en 's avonds in de Hervormde Kerk. Aan de Molendijk zijn zeven inwoners van Den Bommel verdronken. Hier was gelegenheid om bloemen te leggen bij het paneel. Namens de Gemeente Goeree-Overflakkee was er een afvaardiging in de persoon van wethouder de heer Berend-Jan Bruggeman. Ook de heer Theo Jacobs was aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van Stichting Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde. Theo liep in de Rampnacht ook met de groep mensen die door het water werden overvallen en is de enige die nu nog in leven is. Jan Zuijdijk vertelde het verhaal wat hier in 1953 gebeurd is. Na een minuut stilte werden er bloemen gelegd.

Door Jan Zuijdijk

's Avonds vond de herdenking plaats in de Hervormde kerk. De heer Rien Bakelaar heette namens de Stichting Dorpsraad Den Bommel en Zuidzijde een ieder hartelijk welkom. Ook was wethouder Bruggeman die avond aanwezig met Sandra Bouwer namens de Gemeente alsmede de heemraden, met de dames Van Nes en Van Mourik namens het Waterschap Hollandse Delta. Bakelaar benoemde dat water en wind vriend en vijand zijn en dat we altijd waakzaam moeten blijven. Wij waren uitgenodigd om maandag j.l als gastdocent bij OBS Ollie. B. Bommel. Het is belangrijk om te blijven vertellen wat er tijdens de Rampnacht gebeurd is.
Deze week zijn de stenen met de namen van de rampslachtoffers bij het Watersnoodrampmonument vernieuwd. De slachtoffers en hun namen mogen niet vergeten worden, zo besloot Bakelaar

Namens de Gemeente Goeree-Overflakkee hield wethouder Berend-Jan Bruggeman een toespraak.
Om twee uur s nachts luidde de noodklok om de Bommelse bevolking te wekken en te waarschuwen, zo begon Bruggeman. Het water stond tot aan de bovenkant van de Molendijk bij de Kaai. Hij verhaalde dat we 's middags bij het herinneringspaneel aan de Molendijk zijn geweest. Er werd gesproken van een "muur van water" die de tien mensen verraste ter hoogte van de polder "De Uitslag". Zeven mensen zijn daar verdronken. Drie werden gered. Dit moet wel de ingrijpendste gebeurtenis in hun leven zijn geweest.
In totaal zijn twaalf inwoners van Den Bommel verdronken. Nog steeds heeft dit een impact voor familie en de herinneringen geven nog steeds littekens. Bruggeman vertelde dat zijn moeder toen ze zes jaar was de Ramp bewust had meegemaakt maar het gevaar daarvan niet herkende. Nu denkt zij daar veel aan terug. Ook voor de nabestaanden is het fijn dat de jeugd interesse toont. Door de Deltawerken zijn er betere dijken ter bescherming en de communicatie is tegenwoordig veel beter. Toch moeten we waakzaam blijven. Hij bedankte nog allen die aan deze Herdenking meewerken.

Dominee De Borst hield een meditatie over Psalm 146:6: "Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart". Dominee: Voor de meesten is de Ramp geschiedenis. Voor de ouderen onder ons niet. Zij hebben de beelden nog helder voor ogen. Water spoelde over de dijken. Op 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant braken de dijken. Er vielen 1836 slachtoffers , waarvan 12 in Den Bommel. Het Deltaplan kwam. Zeearmen werden afgesloten. Nu is het veiliger, maar een Ramp is nooit helemaal uit te sluiten. In psalm 146 is een man aan het woord : "Niemand op aarde is voor 100 procent te vertrouwen. Tegenover de zwakke mens staat de Heere, die fundamenteel anders is dan de mens. Hij onderhoudt Zijn Schepping. Gods trouw is vast en onwankelbaar," aldus de dominee.

Het Sint Adolfskoor onder leiding van Jaap Huizer zong vier liederen, te weten : Uren dagen maanden jaren, De verzonken stad, De Zee en Abba Vader.

Er volgde hierna een presentatie van kunstwerken, geschilderd door kinderen Van OBS Ollie. B.Bommel.
De Dorpsraad had op maandag 27 januari j.l. een gastles geregeld op deze school waarbij Rien Bakelaar en Jan Zuijdijk vertelden over de Ramp. Vervolgens schilderden de kinderen onder leiding van Marlies Verda kunststukjes met als thema "Watersnoodramp". Marlies gaf tijdens de herdenking uitleg hierover. Enkele stukken waren te zien in de kerk. Na de dienst alle in gebouw "Bij de Bron". De samenzang werd begeleid door organist Rene Hokke.

Buiten bij het monument volgde de kranslegging. De leden van de jeugdbrandweer noemden de namen van de slachtoffers en legden bloemen. Wethouder Bruggeman legde samen met de jeugdbrandweer een krans namens de Gemeente Goeree-Overflakkee. Jan Meinster blies de "Taptoe" waarna 1 minuut stilte. Hierna kreeg iedereen de gelegenheid bloemen te leggen. Afsluiting volgde in "Bij de Bron", waar ook de kunststukken van de kinderen te bewonderen waren.

In de volgende editie staat het verhaal van Ariette Hage


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>