Petitie tegen afschot smienten Zuid-Holland | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
De petitie voor de smient kan ondertekend worden op www.milieufederatie.nl
De petitie voor de smient kan ondertekend worden op www.milieufederatie.nl (Foto: )

Petitie tegen afschot smienten Zuid-Holland

  •   26 keer gelezen

Den Haag – De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) wil dat de provincie Zuid-Holland de smient beter gaat beschermen. Door middel van een petitie wil zij een oproep doen om de soort te schrappen van de provinciale vrijstellingenlijst waardoor het moeilijk wordt om toestemming voor het afschot van deze eenden te krijgen.

Door eerdere overwinningen van de NMZH samen met lokale natuurorganisaties en Vogelbescherming Nederland is het afschot van smienten in Zuid-Holland momenteel verboden. Maar de NMZH wil voorkomen dat de provincie in de toekomst opnieuw toestemming geeft en wil daarom dat bij de herziening van het omgevingsbeleid de vrijstellingenlijst wordt aangepast.

Smientenpopulatie niet gezond
Smienten zijn prachtige eenden die in ons land, waaronder in Zuid-Holland, overwinteren. Sinds de eeuwwisseling is de smientenpopulatie flink achteruit gegaan en niet meer gezond. Afschot kan een risico voor de ontwikkeling van de smientenpopulatie betekenen. Dit was voor de rechter eind vorig jaar dan ook reden om het besluit waarmee de Provincie Zuid-Holland toestemming had gegeven voor afschot te vernietigen. De Provincie wil het afschot van smienten toestaan omdat dit zou helpen om landbouwschade tegen te gaan. Of smienten daadwerkelijk voor substantiële schade aan de landbouw zorgen is echter zeer de vraag. Smienten zijn hier alleen in de winter en foerageren vrijwel uitsluitend op gras. Recent onderzoek heeft aangetoond dat vogelvraat aan gras in de winter nauwelijks tot een lagere productie leidt omdat het aangevreten gras in het voorjaar een groeispurt doormaakt.

Petitie tegen afschot smient
Ondanks de overwinningen die geboekt zijn bij de rechtbank, vreest de NMZH dat de provincie zal blijven proberen om te zoeken naar manieren om toestemming voor het schieten van smienten te geven. Als de smient geschrapt zou worden van de provinciale vrijstellingenlijst, dan zal dit een stuk lastiger worden. Door middel van een petitie wil de NMZH een zo krachtig mogelijk geluid richting de provincie laten horen en hen op te roepen de smient niet langer vrij te stellen. De petitie voor de smient kan ondertekend worden op www.milieufederatie.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>