Onderwijsinspectie beoordeelt KBS De Nobelaer met een 'Goed' | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
John Damen, directeur van KBS De Nobelaer. Foto: Jacquelien Wielaard
John Damen, directeur van KBS De Nobelaer. Foto: Jacquelien Wielaard (Foto: )

Onderwijsinspectie beoordeelt KBS De Nobelaer met een 'Goed'

  •   755 keer gelezen

Oude-Tonge. Katholieke Basisschool De Nobelaer kreeg onlangs het oordeel 'Goed' dat werd vastgesteld door de Inspectie van het Onderwijs. Een uitstekend resultaat waar ze met recht trots op zijn. Wat dit predicaat inhoudt en hoe de school dit heeft gerealiseerd, vragen we aan directeur John Damen.

Door Jacquelien Wielaard

Net begonnen met het nieuwe schooljaar in zijn nieuwe functie als directeur van De Nobelaer, wordt John Damen geconfronteerd met een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs. 'Best lastig,' want hij is nog bezig om zijn weg binnen zijn nieuwe werkplek te vinden. Gelukkig kan hij rekenen op onderwijsmanager Mischa Put bij vragen waarop hij het antwoord schuldig moet blijven. Inmiddels zijn de onderzoeksresultaten bekend en heeft KBS De Nobelaer het felbegeerde predicaat 'goed' gekregen. Maar wat is het verschil tussen voldoende en goed? En hoe komt die beoordeling tot stand?

Het onderzoek
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?

Het toezicht is in handen van de Inspectie van het Onderwijs en richt zich op zeventien aspecten, verdeeld over vijf kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten, kwaliteitszorg en financieel beheer. Door het Ministerie van Onderwijs zijn voor alle kwaliteitsgebieden normen gesteld ten aanzien van de basiskwaliteit. Scholen moeten aan deze eisen voldoen om het oordeel 'voldoende' te krijgen. Heeft de school daarnaast nog eigen ambities en doelen dan wordt men hier ook op beoordeeld. Dit noemt men 'eigen aspecten van kwaliteit'. Scholen die dit op overtuigende wijze laten zien komen in aanmerking voor het predicaat 'Goed'.

De Stichting voor Katholiek Onderwijs Oude-Tonge , het bevoegd gezag van De Nobelaer, heeft de school voorgedragen voor het onderzoek naar de waardering 'goed'. Dat kan alleen als de basiskwaliteit van de school voldoende is en de school eigen ambities heeft geformuleerd.

De Inspectie onderzoekt op zowel bestuursniveau als schoolniveau. Alle documenten worden doorgenomen, er worden gesprekken gevoerd en lessen bijgewoond. Twee intensieve dagen, volgens John Damen, waarbij gerichte, inhoudelijke vragen worden gesteld.

Voor De Nobelaer komen er verschillende aspecten extra goed uit de bus. Zo zijn de financiën van de school prima op orde. Damen: 'Dat betekent dat er een goed beleid wordt gevoerd, er alleen wordt uitgegeven als het nodig is en er voldoende reserves zijn.' Daarnaast scoort de school hoog op kwaliteitszorg, vooral met hun leerlingvolgsysteem. 'Na iedere schooldag wordt informatie per leerling vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Hoe gaat de leerling om met de leerstof, klasgenoten en leerkracht en wat zijn de leerprestaties. De leerkracht krijgt daardoor dagelijks zicht op de vorderingen, werkhouding en eventuele belemmeringen van ieder kind en elke groep en kan daar het tempo en de wijze van instructie op aanpassen. Zo wordt duidelijk of kinderen individuele hulp nodig hebben en zo ja, op welke leergebieden en sociaal-emotionele aspecten.

Groep 9
Voor uitblinkers op De Nobelaer is er Groep 9, een speciaal programma met activiteiten voor kinderen die, naast de reguliere lessen, meer uitdaging nodig hebben. Damen: 'Een van de leerkrachten is gespecialiseerd in hoog –of meerbegaafde leerlingen. Zij krijgen iets minder oefening in de reguliere stof. Dit wordt aangevuld met opdrachten die beter bij hun niveau passen. Het klinkt misschien gek maar zo leren we ze om 'te leren'; door iets aan te pakken wat ze echt moeilijk vinden, ontwikkelen ze doorzettingsvermogen. Het programma werkt zo goed dat er inmiddels ook leerlingen van andere scholen aan deel nemen.'

Identiteit en cultuur
De Nobelaer is een Rooms Katholieke school en dankt zijn naam aan Cornelis de Nobelaer, rond 1600 de voornaamste grondlegger van de Katholieke parochie in Oude-Tonge. De school besteedt aandacht aan kerkelijke feestdagen en begint de dag met gebed. Niet alle leerlingen hebben een kerkelijke achtergrond want iedereen is welkom.

Extra waardering van de Inspectie is er voor de cultuur binnen de school. Cultuur laat zich moeilijk definiëren maar tijdens het bijwonen van lessen wordt de inspecteur aangenaam verrast door de positieve interactie en betrokkenheid van de leerlingen. 'Daar zijn we heel blij mee,'zegt Damen, 'het is iets wat we met elkaar willen bewaken want het is nooit vanzelfsprekend.'

Eénpitter
Een van succesfactoren voor de goede beoordeling is volgens Damen de samenwerking met het bestuur dat wordt gevormd door ouders die dicht bij de werkvloer staan en goed samenwerken. Deze bestuursvorm (één bestuur voor één school) een zogenaamde éénpitter wordt binnen het werkveld soms gezien als kwetsbaar en nadelig. Damen: 'Ik heb met verschillende bestuursvormen te maken gehad en alles heeft voor en nadelen. Een voordeel van deze bestuursvorm is dat we als school meer ruimte hebben om zaken naar eigen inzicht in te vullen.'

En dat pakt voor De Nobelaer in ieder geval heel 'Goed' uit.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>