Ingezonden brief: Omgevingsvergunning voor de bouw van 24 appartementen aan de Oostdijk te Oude-Tonge | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl

Ingezonden brief: Omgevingsvergunning voor de bouw van 24 appartementen aan de Oostdijk te Oude-Tonge

  •   182 keer gelezen

Wellicht is dit een wat bijzondere manier om via een ingezonden brief een omgevingsvergunning bekend te maken. Het gaat om de bouw van 24 appartementen aan de Oostdijk te Oude-Tonge. De reden dat ik u informeer over deze bouwplannen is dat de gemeente Goeree-Overflakkee dit nalaat te doen. Een onbekend aantal omwonenden is, naar ik vernomen heb, pas op 29 november schriftelijk geïnformeerd over de al op acht november jl. verstrekte vergunning. Maar het is natuurlijk heel goed mogelijk dat u als inwoner van Oude-Tonge een belanghebbende bent, en redenen heeft om een bezwaar in te dienen. Omdat er nog steeds niets in de krant heeft gestaan, weet u nog niets van deze vergunning.
Beste omwonenden, opgelet: eventuele bezwaren kunnen tot 20 december worden ingediend. Hiermee is er echter al 3 weken verloren gegaan van de oorspronkelijke bezwaartermijn.

Teo Bruggeman, Oude-Tonge

Reactie namens de gemeente:
De Omgevingsvergunning voor de bouw van 24 appartementen op de Oostdijk in Oude-Tonge is 8 november 2019 verleend, maar abusievelijk later dan gebruikelijk (namelijk op 3 december) gepubliceerd. Dat betreuren wij. Toen wij als gemeente die omissie constateerden, is besloten om bij uitzondering de omwonenden ook per brief te informeren.

Die brief naar alle inwoners van de Dabbestraat 4 t/m 34 en Oostdijk 11, 13, 13A en 13B is op 27 november verstuurd. Daarin hebben we aangegeven dat de termijn om een bezwaarschrift in te dienen eindigt op 20 december 2019. Verlenging kan niet.

Wel is het zo dat belanghebbenden die denken niet voldoende tijd te hebben voor een gemotiveerd bezwaarschrift een zogeheten pro forma bezwaarschrift kunnen indienen. Daarin staat dat er bezwaar is, maar de motivering ontbreekt. Ons college is dan verplicht om een termijn te verlenen waarbinnen de motivering alsnog kan worden ingediend. Dat komt vaker voor en dan wordt een termijn van vier weken gehanteerd.

Belangrijk is wel dat een indiener van een bezwaarschrift belanghebbende is en dus een rechtstreeks persoonlijk belang heeft. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van grond direct grenzend aan het perceel van de vergunning of iemand die vanuit zijn/haar woning rechtstreeks uitzicht heeft op het gebouw waar de vergunning voor is verleend.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>