Veel klachten bij online winkelen

KRANT ONLINE

KRANT ONLINE

Te late levering is de meest genoemde klacht.
Te late levering is de meest genoemde klacht. (Foto: )

Veel klachten bij online winkelen

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant