Harmonisatie voetbalverenigingen nog niet gereed | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
De flitspaal bij het kruispunt bij Goedereede gaat gemiddeld iedere 8 minuten af. Veel bezoekers worden later onaangenaam verrast door een bon. (foto Dorien Kickert)
De flitspaal bij het kruispunt bij Goedereede gaat gemiddeld iedere 8 minuten af. Veel bezoekers worden later onaangenaam verrast door een bon. (foto Dorien Kickert) (Foto: )

Harmonisatie voetbalverenigingen nog niet gereed

  •   168 keer gelezen

Middelharnis – De raadsvergadering begon vorige week met een wisseling van de wacht bij de VKGO fractie. Teun Koote heeft wegens gezondheidsredenen ontslag genomen. Hij wordt opgevolgd door Rita van den Nieuwendijk-Groenendijk.

Door Dorien Kickert

Koote werd bij zijn afscheid toegesproken door zijn fractievoorzitter De Vos en burgemeester Grootenboer. Er was begrip voor zijn besluit om de raad te verlaten. 'Een stille kracht met het hart op de juiste plek', zo typeerde de burgemeester hem. Er waren uiteraard bloemen en cadeaus voor hem, waarna Van den Nieuwendijk werd geïnstalleerd als nieuw raadslid.

Flitspaal
De CU vroeg opnieuw aandacht voor de flitspaal bij het kruispunt bij Goedereede. 'Veel bezoekers houden een kater over aan hun bezoek aan ons eiland', aldus Bert Tuk, die graag wilde weten hoe de onderhandelingen met Rijkswaterstaat zijn verlopen. De CU pleitte daarbij voor een verhoging van de snelheid naar 60 km aldaar. Wethouder Feller kon melden dat er inmiddels gesprekken zijn gevoerd met Rijkswaterstaat en er onderzoek is uitgevoerd naar het invoeren van 80 km, omdat het beleid is dat op kruispunten een snelheid van 50 of 80 km geldt. Verhoging naar 80 km betekent echter ook toename van de geluidsoverlast. Daardoor moeten er maatregelen komen om die tegen te gaan, maar, zo las Feller voor uit het rapport, daar bestaan weer diverse bezwaren tegen. Kortom, de conclusie van zijn uitgebreide antwoord is dat RWS niets gaat doen. Overigens is de flitspaal van het Openbaar Ministerie, die ook de inkomsten ontvangt. Weghalen wordt dus niet verwacht. Feller zegde toe zich te beraden wat verdere mogelijkheden nog zijn maar zag nu weinig perspectief.

Vuurwerk
De PvdA vroeg aandacht voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Een ieder jaar terugkerend verschijnsel, waar kinderen, ouderen en dieren erg van schrikken. Gaat het college meer en beter handhaven, zo was hun vraag. Burgemeester Grootenboer bevestigde dat laatste. Naast handhaving door de politie gaan er drie pilots lopen, in Nieuwe Tonge, Ooltgensplaat en Goedereede, waarbij door de dorpsraden extra activiteiten worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld voorlichting en een feest buiten het dorp. Ook kunnen vuurwerkvrije zones worden ingesteld. Twee weken voor de jaarwisseling worden 6 extra boa's ingezet die handhavend gaan optreden. Helaas kan de gemeente geen verbod op zwaar vuurwerk instellen. Mensen die last hebben van vroegtijdig vuurwerk kunnen dit overigens direct melden bij de politie, 0900-8844 of bij gevaarlijke situaties via het alarmnummer 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.

Een andere vraag van de PvdA betrof de gevolgen van de stikstofproblematiek voor ons eiland. Lopen bouwprojecten vertraging op en wat zijn de effecten voor de boeren? Een uitgebreid betoog van wethouder Markwat leidde uiteindelijk tot de conclusie dat er vooralsnog geen problemen worden verwacht voor de lopende projecten. De effecten voor de agrariërs kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk wanneer het uitbreiding of innovatie van het bedrijf betreft.

Harmonisatie voetbal
De notitie van uitgangspunten en scenario's voor de harmonisatie onderhoud voetbalaccommodaties kreeg een lauwe ontvangst. In het stuk wordt de richting aangegeven waarin wordt gedacht om de eigendommen en het onderhoud van de accommodaties van de voetbalverenigingen gelijk te trekken. Er is dus geen ruimte voor verschillende varianten. De gemeente stelt hiervoor de benodigde financiële middelen beschikbaar, opgenomen in de begroting 2020. Voetbalverenigingen worden dan ook gezien als van grote maatschappelijke waarde voor de dorpen. De notitie zal te zijner tijd ook dienen als basis voor de harmonisatie rondom de andere buitensportaccommodaties.

De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over welk van de twee in de notitie genoemde scenario's de voorkeur heeft: privatisering waarbij de vereniging zelf het onderhoud uitvoert, of uitvoering door de gemeente met betaling door de verenigingen. Er was lang gewacht op deze notitie en de verwachtingen waren hoog gespannen.Hoewel de raad het belang van het stuk inzag, en graag verder wilde om dit nu eindelijk handen en voeten te geven, bleken er toch veel vragen open. 'Een mager stuk, waarbij veel vragen open blijven. Komen er bijvoorbeeld aparte voorstellen voor de financiering?" zo opende de PvdA de discussie. Daar sloot de SGP zich bij aan: wij missen een financiële onderbouwing, terwijl het gaat over ruim 6 miljoen euro over een aantal jaren. Graag een apart raadsvoorstel hierover. Hoeveel geld hebben we over voor sport en buitensport? De CU had vragen over het tijdspad: wat als niet alle verenigingen op één lijn zitten? Word er dan op elkaar gewacht?

Verwarring
Wethouder Bruggeman deed zijn best de vragen te beantwoorden maar maakte hier en daar de verwarring groter. Want hoewel het 'gelijke kappen gelijke monniken principe geldt, maakte hij toch ruimte om daar eventueel van af te kunnen wijken. Wel gaf hij aan dat iedere vereniging de komende jaren zonder sores verder moet kunnen. Daar is dan ook geld voor opgenomen in de begroting. Voor DBGC en Herkingen wordt de nood nu hoog, zij hebben hun plannen al klaar en willen graag aan de slag. Het zou fijn zijn als de raad snel een besluit zou willen nemen.

Maar de raad, hoewel niet negatief tegenover het voorstel, miste fundamentele informatie en miste kaders. Burgemeester Grootenboer kwam tenslotte met het verlossende voorstel om nog levende vragen schriftelijk naar het college te sturen, die deze zal beantwoorden. De volgende raadsvergadering kan hierop dan worden teruggekomen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>