Raad teleurgesteld in nota Accommodatiebeleid | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Het is nog wennen op de nieuwe kruising Spaanse weg-Smalle Einde (foto Dorien Kickert)
Het is nog wennen op de nieuwe kruising Spaanse weg-Smalle Einde (foto Dorien Kickert) (Foto: )

Raad teleurgesteld in nota Accommodatiebeleid

  •   419 keer gelezen   Actueel

Middelharnis – De agenda van de raadsvergadering bevatte vier besluiten met daaraan voorafgaand in de beeldvormende fase de mogelijkheid tot het stellen vragen over de nota's Accommodatiebeleid en Vastgoedbeleid. Ook onderwerpen op de lijst van ingekomen stukken inspireerde de raadsleden tot het stellen van vragen.

Door Dorien Kickert

Zo stelde de SGP via Peter Grinwis de nieuwe inrichting van de kruising Spaanseweg-Smalle Einde in Ouddorp aan de orde. Deze zou nu geen veilig gevoel geven. Henk van der Meer voegde daaraan toe dat ook het vrachtverkeer problemen oplevert. Volgens wethouder Feller is het juist de bedoeling dat het verkeer nu beter oplet en langzamer rijdt (30 km). Het is een kwestie van wennen. Maar mochten aanpassingen nodig zijn na meldingen van bijvoorbeeld de politie, dan wordt er serieus naar gekeken.

De CU was niet tevreden met de beantwoording van hun vragen over de bouw van het nieuwe woon-zorgcomplex Nieuw Geldershof in Dirksland. De fractie maakt zich zorgen over de veiligheid voor de kinderen die de nabij gelegen school bezoeken. 'Een onhandige plek om te bouwen, zo midden in de wijk. Er is straks niet alleen sprake van bevoorrading maar ook van verkeer van personeel, taxi's en bezoekers. Is de geplande parkeervoorziening dan wel voldoende', vroeg Mariëlle van den Berg. Voor de speelvoorziening die nu verdwijnt komt weliswaar een nieuw speelveld elders, maar zij vroeg zich af hoe deze te bereiken was. Kan de speelplaats naast de school toch worden gehandhaafd? Haar vragen worden door het college schriftelijk beantwoord, zo werd toe gezegd.

Zwembad
Bij de mondelinge vragen stelde de VKGO dat de stichting Gay op Flakkee geen bloemen mocht leggen bij de herdenking in Ouddorp. Het argument van de Oranjevereniging zou zijn dat bij deze groepering geen slachtoffers waren gevallen. Dat is niet juist. Burgemeester Ada Grootenboer gaat samen met wethouder Bruggeman deze kwestie onderzoeken in gesprek met beide partijen. 'Natuurlijk mogen er geen groeperingen worden buitengesloten'.

De PvdA vroeg opnieuw aandacht voor de openstelling van zwembad 't Zuiderdiep op zondag. Nu het zomerseizoen nadert is de vraag om daar op zondag te zwemmen weer actueel, aldus Jaap Willem Eijkenduijn. Wethouder Bruggeman bevestigde dat er een verkenning is geweest, maar technische problemen verhinderen openstelling van zeven dagen. 'Voor een goede zuivering is een rustdag nodig'. Ook de Staver is een dag gesloten, zo kon hij melden. In juni wordt teruggekoppeld naar het college. Jammer, vonden zowel PvdA, VKGO en VVD, want dan is het seizoen alweer voorbij. Een tweede vraag van de PvdA betrof de wachtlijsten in de jeugdzorg. Te lang, vond Petra 't Hoen. Er is aandacht voor, maar het kan niet anders, aldus Bruggeman.

Accommodatiebeleid
Dan waren er de nota Accommodatiebeleid en nota Vastgoedbeleid.Nota's. waar de raadsleden lang naar hadden uitgekeken. De inhoud werd bij sommige fracties als teleurstellend ervaren. Vragen werden gesteld over het tijdpad, de financiën, de harmonisatie van de huurarieven, de wenselijkheid van kleine accommodaties. De SGP, bij monde van Peter Grinwis, zag deze nota eerder als een startnotie dan als een beleidsstuk. Onvoldoende richtinggevend, zo stelde hij, met veel open deuren. Waarom wordt dit nu op deze manier gepresenteerd? In de nota wordt veel geschreven over de pilot in Dirksland, die later kan worden uitgerold over de andere kernen. Maar als dit nu mislukt? Komt er maatwerk per kern en wat zijn de financiële kaders eigenlijk? Kortom, onbevredigende gevoelens bij deze fractie. Hij kreeg daarin steun van Bert Tuk (CU), die de nota eveneens weinig concreet vond. Ook hij wilde informatie over de pilot in Dirksland, de tijdsplanning en het tarievenbeleid.

Dezelfde vragen vanuit de PvdA, waar Petra 't Hoen stelde dat de naweeën van plan Mooi nog steeds voelbaar zijn bij verenigingen. De harmonisering van de tarieven wordt nog een heel klus, zo voorzag zij. VKGO wilde graag weten of de scholen worden betrokken bij de pilot in Dirksland. Wethouders Bruggeman en Feller mochten daarna beiden de vragen beantwoorden. Berend Jan Bruggeman beaamde dat het een lastig en complex onderwerp is. De pilot in Dirksland houdt in dat daar met alle betrokkenen wordt gesproken over de beste invulling van de accommodaties. In feite wordt per kern gekeken naar de accommodaties, maar er is inderdaad nog veel werk te verzetten. Wethouder Feller kon daaraan toevoegen dat het financiële plaatje wordt uitgewerkt, ook in het kader van duurzaamheid.

Subsidie SRGO
Dan was er het voorstel om de SRGO structureel € 159.00 euro extra subsidie te verlenen. Er is meer subsidie nodig dan in de gemeentebegroting is opgenomen. De SRGO heeft deze extra subsidie nodig om de prestatie afspraken na te komen. Er kwam kritiek vanuit de raadsfracties op het voorstel. De VKGO vond de prestatieafspraken niet SMART genoeg en de financiële overzichten niet duidelijk en te laat. Dat moet worden verbeterd, aldus Vreugde. Ook Daniel Huising (CDA) had vragen over de prestatie afspraken en verbaasde zich over het feit dat de SRGO met verenigingen gaat praten over zaalhuur. Hou je bij je kerntaken, adviseerde hij. De PvdA miste de dekking bij dit voorstel. De afspraak is, geen geld voteren zonder dekking, stelde Jaap Willem Eijkenduijn. En wat gebeurt er als we dit geld niet beschikbaar stellen? Hij werd bijgevallen door Liesbeth Keijzer (CDA) die stelde dat juist in de auditcommissie was afgesproken dat duidelijk moet worden aangegeven waar het geld vandaan moet komen. Wethouder Bruggeman zegde toe het voorstel nog te voorzien van extra informatie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>