Vogels kijken op het Haringvliet en het Volkerak | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl

Vogels kijken op het Haringvliet en het Volkerak

  •   50 keer gelezen   Actueel

Bij het Haringvliet werd woensdag 15 mei een bijzondere vogelboulevard geopend. Vogelboulevard Hellegat-Ventjager. Vogelaars en andere natuurliefhebbers kunnen hier het jaar rond vogels observeren en onder meer genieten van de vogelrijkdom van de Hellegats- en Ventjagersplaten. De vogelboulevard op de Ventjager- en Hellegatsplaten werd vandaag door de Provincie Zuid-Holland, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee geopend.

Bestaande en nieuwe voorzieningen ontwikkeld
Om deze vogelboulevard te creëren zijn bestaande voorzieningen aangepakt en nieuwe voorzieningen aangelegd. De vogelboulevard bestaat uit informatie- en uitkijkpunten, een uitkijktoren, vogelkijk-schermen, bewegwijzering en de benodigde parkeerfaciliteiten. De vogelboulevard bestaat uit vier vogelkijkhutten en een uitkijktoren bij Ooltgensplaat. De vogelschermen zijn opgeknapt of nieuw geplaatst en te bereiken met de auto en fiets. Een van de kijkhutten is rolstoel toegankelijk gemaakt. In iedere kijkhut hangt een informatiebord met de meest kenmerkende vogelsoorten van het gebied. De recreant kan ongezien de vogelkijkhutten bereiken. Daarvoor zijn wilgenschermen geplaats. De vogels worden zo ook niet verstoord. Iedere hut draagt de naam van een vogel en geeft de bezoeker per locatie een andere beleving. De vogelsoorten die je hier kunt bewonderen zijn kluut, de lepelaar, zwartkopmeeuw en visarend. Maar ook andere watervogels, roofvogels, steltlopers en rietvogels kun je er ontdekken. De uitkijktoren is één van de beste plekken om de zeearend te zien. Die herken je direct door zijn enorme afmetingen!
 
Vogelkaart
Speciaal voor de vogelboulevard is een vogelkijkkaart ontwikkeld. Hierop staan de 31 meest voorkomende vogels van de vogelboulevard afgebeeld. Met deze kaart is alle informatie direct binnen handbereik, de vogels, de locaties van de vogelkijkhutten en een fiets/wandelroute in de omgeving. De kaart is te downloaden op www.staatsbosbeheer.nl/haringvliet (onder het kopje over dit gebied). Download de vogelkijkkaart. 
 
Hellegat naar vogelparadijs
Ooit waren de Hellegats- en Ventjagersplaten een aaneengesloten natuurgebied. Door de aanleg van dammen in het kader van de Deltawerken veranderde die situatie. De Hellegatsplaten vielen droog in 1987 na aanleg van de Philipsdam. Mede door de inzet van Staatsbosbeheer heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen tot hoe het er nu uitziet. De combinatie van brak- en zoet bodemwater, natte en droge klei en droog zand, en begrazing door heckrunderen en paarden zorgt voor een halfopen en gevarieerd landschap. Bos en struweel, riet, ruigte, grazige delen en open water wisselen elkaar af. Ieder jaar broeden honderden kokmeeuwen in het gebied. Steeds vaker wordt hier ook de zeearend gezien. Het wachten is op het eerste succesvolle broedpaar. Staatsbosbeheer beheerder van de terreinen, heeft zich de afgelopen jaren flink ingezet om deze natuur zo natuurlijk mogelijk te laten ontwikkelen. Nu is op diverse plekken deze veelzijdige omgeving voor de recreant nog beter te beleven.
 
Financierders
De vogelboulevard is één van de activiteiten van het Droomfondsproject Haringvliet. Naast de Nationale Postcode Loterij draagt de provincie Zuid-Holland in het kader van de Landschapstafel Haringvliet financieel bij aan de vogelboulevard.
 
Op foto van links naar rechts:
Linda Böcker (afdelingshoofd Water en Groen provincie Zuid-Holland)
Berend-Jan Bruggeman (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee)
Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming Nederland)
Ad van Hees (provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta)
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>