WFB heeft 'de basiself' samengesteld | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Jeugdvoorzitter Johan Westhoeve van WFB neemt het bord met 'de basiself' in ontvangst van sponsor Bert Meuleman van Meuleman Autoschade.
Jeugdvoorzitter Johan Westhoeve van WFB neemt het bord met 'de basiself' in ontvangst van sponsor Bert Meuleman van Meuleman Autoschade. (Foto: )

WFB heeft 'de basiself' samengesteld

  •   70 keer gelezen   Actueel

In een maatschappij maken mensen onderling afspraken. In een gezin, op het werk maar ook bij sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bij een voetbalclub. Deze afspraken/ regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan.

"Omgekeerd geldt, dat men elkaar op deze afspraken/ regels kan wijzen, de zogenaamde sociale controle. Als iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt en ervoor zorgt dat anderen zich ook aan de afspraken houden, zorgen we voor een omgeving waarin iedereen met plezier op welke manier dan ook betrokken kan zijn bij onze voetbalclub."

'de basiself'
WFB heeft om die reden 'de basiself' samengesteld, zodat ze binnen de club weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons in- en extern moeten gedragen.

Respectvol
WFB is een ontmoetingsplaats waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Met name de trainers, begeleiders en ouders/ verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. De 'basiself' wijst de bezoekers van de sportaccommodatie "De Kruse" op een elftal uitgangspunten in het kader van respectvol omgaan met elkaar.
Iedereen
WFB zet zich op verschillende manieren in om een sportomgeving te realiseren, waarin sporters op plezierige en veilige manier kunnen sporten en bewegen. Johan Westhoeve legt uit: "Het realiseren van een plezierige en veilige sportomgeving loopt als een rode draad door onze vereniging. Het realiseren kunnen wij echter niet alleen. Ook de voetballers, vrijwilligers, toeschouwers, enz. spelen hierbij een belangrijke rol. Iedereen moet hier zijn steentje aan bijdragen".

Sportiviteit, respect en gezamenlijkheid
Met behulp van deze gedragsregels geeft WFB aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten, zowel bij een thuis- als uitwedstrijd. Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen. Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid.

Doel
Doel van WFB is dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Waarden en normen bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. WFB wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/ verzorgers op dit vlak.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>