Op weg naar sterker technisch onderwijs op Goeree-Overflakkee | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Het Ministerie van OCW stelt 100 miljoen beschikbaar voor vmbo-techniek (foto: RGO)
Het Ministerie van OCW stelt 100 miljoen beschikbaar voor vmbo-techniek (foto: RGO) (Foto: )

Op weg naar sterker technisch onderwijs op Goeree-Overflakkee

  •   67 keer gelezen   Actueel

Middelharnis – Op maandag 26 november vond een werkgroepoverleg plaats over de toekomst van het technisch onderwijs in de regio. Aanleiding voor deze samenkomst is de financiële impuls van het Kabinet voor vmbo-techniek. We vroegen RGO-directeur Adrie Krielaart wat dat kan betekenen voor het technisch onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Door Jacquelien Wielaard

Landelijk heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 100 miljoen euro gereserveerd voor vmbo-techniek. En dat is hard nodig beaamt ook Krielaart: 'Alhoewel de regio Rijnmond als een van de weinige regio's nog een redelijk positief beeld laat zien, is er toch sprake van een grote terugloop in de beroepskeuze techniek. Hierdoor hebben veel scholen profielen geschrapt om kosten te besparen. Technisch onderwijs is duur.

De ontwikkelingen in de techniek gaan snel en scholen moeten daardoor dit onderwijs steeds vernieuwen om het actueel te houden. Daarnaast is er een tekort aan docenten. Door deze ontwikkelingen vreest men in de toekomst een groot tekort aan technisch personeel.

Regeling
Om dit tij te keren heeft het ministerie de Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019 ingevoerd. In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T.) Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio.

Drie profielen
Vanaf september ontvangt de RGO 1500 euro per bovenbouwleerling, in maart 2019 wordt dat 3000 euro. Hiermee worden drie profielen BWI, PIE en M&T extra gestimuleerd. Het geld kan worden ingezet voor aanschaf materiaal, personeelskosten, ontwikkeling vakken, meer leerlingen en het verbeteren van de aansluiting met MBO en bedrijfsleven.


Samenwerken
Op Goeree-Overflakkee is de technische arbeidsmarkt volgens Krielaart vrij divers. Denk aan transport, procestechniek en installatietechniek. En er zijn veel ontwikkelingen gaande, met name op het gebied van de duurzame energie. Dat vraagt om geschoold personeel. 'Maar,'zo meent hij, 'Voor een goede balans tussen vraag en aanbod moeten we samenwerken. Niet alleen met andere onderwijsinstellingen maar ook met gemeente en bedrijfsleven.' De plannen moeten met de gezamenlijke regiopartners worden gemaakt, zo luidt ook de voorwaarde van het Ministerie. Dit dient vorm te krijgen in een regioplan, activiteitenplan en een samenwerkingsovereenkomst.

Eerste
De RGO heeft als eerste in de regio de aanvraag ingediend. Tijdens de bijeenkomst van afgelopen maandag werd onder andere gesproken over de concrete invulling van de plannen. Het voorstel is om dat via vier sporen te doen: versterken van de profielen, versterken van het techniek aanbod binnen de Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg, een sterkere lijn met het basisonderwijs en een betere verbinding met het MBO.

Vragen
Maar dat is volgens Krielaart niet het enige punt op de agenda. 'We moeten een visie, traject en werkgroep vaststellen. Maar er valt nog veel te bespreken, ook met het oog op de plannen voor de Beroepscampus.Wat willen we met elkaar? Wat is de economische visie van de lokale overheid? En wie missen we hier aan tafel? Dat zijn vragen waar we vanmiddag ook duidelijkheid over willen krijgen.'


Meer informatie over de Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023 is onder andere te vinden op www.sterktechniekonderwijs.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>