Maasstad Ziekenhuis maakt resultaten en verbeteringen in borstkankerzorg zichtbaar | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl

Maasstad Ziekenhuis maakt resultaten en verbeteringen in borstkankerzorg zichtbaar

  •   67 keer gelezen   Actueel

Rotterdam - Het Maasstad Ziekenhuis, een Santeon ziekenhuis, doet vanaf vorig jaar zomer mee aan het project dat de zes andere Santeon ziekenhuizen startten om de borstkankerzorg voor patiënten te verbeteren. 'Sinds medio 2017 zijn we volwaardig lid van Santeon, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de kwaliteit van de zorg aantoonbaar te verbeteren. Door de processen en resultaten van behandelingen met elkaar te vergelijken, leren we en kunnen we gezamenlijk verbeteren. De waarde van de zorg voor de patiënt staat hierbij centraal. We hebben onder meer uit dit project geleerd waar we – in ons ziekenhuis – verbeteringen kunnen aanbrengen in de zorg voor mensen met borstkanker,' aldus Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Het belangrijkste doel is dat patiënten zorg ervaren die van toegevoegde waarde is voor hún leven. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor de persoonlijke wensen van een patiënt, zoals een zo kort mogelijke opname in het ziekenhuis. Als dit medisch gezien verantwoord is, kan hiermee rekening worden gehouden tijdens de behandeling en zodoende de kwaliteit van leven worden verhoogd.

De borstkankerprofessionals van de Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 samen gestart met het actief verbeteren van hun borstkankerzorg. Dit doen ze aan de hand van verbetercycli, waarbij iedere cyclus een half jaar duurt. In dat half jaar worden de resultaten van behandelingen en de werkwijzen van medisch specialisten met elkaar vergeleken en besproken. Ieder ziekenhuis haalt daaruit relevante verbeterpunten om op te pakken in het eigen ziekenhuis. Op die manier verbeteren de individuele borstkankerteams gezamenlijk de zorg voor borstkankerpatiënten in alle Santeon ziekenhuizen.

Nu, anderhalf jaar na de start van het project, zijn de resultaten beschikbaar voor de patiënt. Alle Santeon ziekenhuizen hebben de aanpak en resultaten van het verbeterproces gepubliceerd op hun website. De patiënt krijgt op deze manier inzicht in wat de zeven Santeon ziekenhuizen hebben verbeterd in hun borstkankerzorg en waarom. Voor patiënten van het Maasstad Ziekenhuis heeft het ertoe geleid dat zij tegenwoordig kunnen meepraten over mogelijke verbeteringen binnen de borstkankerzorg. En ten tweede dat zij nu beter gefundeerd kunnen meebeslissen over hun eigen behandeling.

Patiënten praten mee over verbeteringen
Net als de andere Santeon ziekenhuizen heeft het Maasstad Ziekenhuis een verbeterteam waarin diverse zorgprofessionals vertegenwoordigd zijn. Dit team gaat in gesprek met patiënten over hoe zij de geleverde zorg (hebben) ervaren, wat de impact ervan is op hun persoonlijke leven en dat van hun familie, waar ze in de praktijk tegenaan lopen en wat ze graag anders zouden willen zien. Zo gaf een patiënt in het Medisch Spectrum Twente aan dat er bij haar teveel tijd zat tussen de mammografie (röntgenfoto's) en de uitslag. Daar is naar geluisterd; het proces is in dat ziekenhuis is op die manier aangepast, dat de uitslag van de mammografie nog dezelfde dag met patiënten wordt gedeeld.

Beter meebeslissen over behandeling
Door samen te werken in Santeon verband beschikt het Maasstad Ziekenhuis inmiddels over de behandelresultaten van veel meer dan alleen de eigen patiënten. Dit betekent dat het ziekenhuis meer informatie heeft over de keuzes die patiënten – met een vergelijkbare borstkankeraandoening – hebben gemaakt en wat de resultaten daarvan waren. Hierdoor kunnen patiënten beter worden geadviseerd over de mogelijke effecten van een behandeling in hun situatie en beter worden betrokken bij beslissingen binnen het behandeltraject. Het gaat dan om belangrijke vragen als: Welke behandeling sluit het beste aan bij mijn persoonlijke situatie?, Welke ingreep heeft mijn voorkeur?, Wil ik wel of geen medicijnen gebruiken?

Verbeteringen voor andere aandoeningen
De Santeon ziekenhuizen werken voor steeds meer aandoeningen op genoemde manier samen; via verbetercycli. Naar het voorbeeld van borstkanker zijn tevens verbetertrajecten opgezet voor onder meer heupaandoeningen, prostaatkanker, longkanker en een CVA (beroerte). Zodra beschikbaar zullen de resultaten daarvan eveneens worden gedeeld.

De zeven Santeon ziekenhuizen roepen andere ziekenhuizen en medisch specialisten op hun voorbeeld te volgen, van elkaar te leren en transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Om zo samen de ziekenhuiszorg beter te maken. Onlangs sprak Douwe Biesma, voorzitter van Santeon, hier ook over met Trouw.

Over Santeon
Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van Santeon. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep, waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Om tot deze vernieuwing te komen, vergelijken de professionals van de Santeon ziekenhuizen systematisch behandelingen en resultaten. Hiermee brengen ze de onderlinge variatie terug en verbeteren ze de resultaten van behandelingen, waardoor de kwaliteit van zorg in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. De waarde voor de patiënt staat hierbij centraal. Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 28.400 medewerkers, waarvan 1.798 medisch specialisten. Eén op de acht patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Einde persbericht


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>