Zorgkosten terug via de belasting | GGOF.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl

Zorgkosten terug via de belasting

  •   231 keer gelezen   Actueel

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Ook geeft de website informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.  

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2017. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.

Drempel
Niet alle extra zorgkosten zijn aftrekbaar. Er geldt een drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk van het (gezamenlijk) drempelinkomen. Ook hierover geeft Meerkosten.nl uitvoerig uitleg: drempel voor alleenstaanden, drempel fiscaal partners, drempelverhoging bij laag inkomen.

Laag inkomen
Ook als het inkomen laag is en iemand geen belasting hoeft te betalen, kan hij belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling. Als iemand zorgkosten opvoert bij de aangifte, hoort hij vanzelf van de Belastingdienst of deze regeling voor hem van toepassing is.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. Je krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt het inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt iemand dan ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden, vakanties ed).

Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>