GGOF.nl - Bezoek Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo ggof.nl
Cora van Nieuwenhuizen was zeer onder de indruk van de schoonheid en dynamiek van het eiland.
Cora van Nieuwenhuizen was zeer onder de indruk van de schoonheid en dynamiek van het eiland.

Bezoek Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen

  •   4 keer gelezen   Actueel

Op uitnodiging van de gemeente Goeree-Overflakkee bracht VVD Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen op donderdag 7 september een werkbezoek aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Het bezoek stond in het teken van de mogelijkheden om Goeree-Overflakkee op sociaal en economisch gebied naar een hoger niveau te brengen.

Tijdens het werkbezoek op 7 september werden verschillende initiatieven op Goeree-Overflakkee op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie onder de aandacht van Cora van Nieuwenhuizen gebracht. Het doel hiervan was om te onderzoeken welke ondersteuning de EU kan bieden om Goeree-Overflakkee op economisch en sociaal vlak op een hoger peil te brengen.

Energy Island en Smart Water
De ontvangst van de Europarlementariër vond plaats in het Oude Raadhuis in Middelharnis, waar ook het Innovatief Business Centre Goeree-Overflakkee gevestigd is. Na de ontvangst gaf wethouder Arend-Jan Vlugt een presentatie over Energy Island. De wethouder liet zien hoe Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal wil worden en lichtte de functie van het eiland als proeftuin voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen) toe. Aansluitend volgde een presentatie over Smart Water, een strategie voor de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee, waarbij ook het onderwijs nauw betrokken is. Het vergroten van innovatie, productiviteit en hoogwaardige werkgelegenheid in de watergebonden sectoren (duurzame landbouw, maritiem, recreatie en toerisme) zorgt voor een versterking van de woningmarkt en de gehele economische ontwikkeling op Goeree-Overflakkee.

Visserij-innovatiecentrum en pulsvisserij
Na de presentatie vertrok het gezelschap naar het Visserij-innovatiecentrum ZuidwestNederland B.V. in Stellendam. De visserij is namelijk een belangrijke economische pijler voor Goeree-Overflakkee. Het centrum levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de visserijsector door het testen van aanpassingen aan vistuigen en netten in een bassin met een zandbodem en zout water. Ook het belang voor de vissers van Goeree-Overflakkee van innovatieve en milieuvriendelijke pulsvisserij werd hier onder de aandacht gebracht.

Getijdencentrale
Tijdens een afsluitende bustour over het eiland, vertelde programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland over de getijdencentrale bij de Brouwersdam. Een doorlaat in de Brouwersdam zorgt voor een verbeterde waterkwaliteit in de Grevelingen door de toestroom van zuurstofrijk zeewater. Dit maakt (mossel)visserij weer rendabel en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Daarnaast kan in de doorlaat een getijdencentrale worden gehangen, die door de getijdenwerking in de Brouwersdam groene energie kan opwekken voor alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Energy Highway N59
Wethouder Peter Feller sloot tijdens de bustour af door het 'Corridorplan Energy Highway N59' toe te lichten. In dit plan werken de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven samen aan het omvormen van de N59 tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg. Een belangrijke invalshoek hierbij is energietransitie en duurzaamheid. Tegelijk is een goed functionerende N59 van groot belang voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee en Zeeland.

Ondersteuningsmogelijkheden
Tijdens het werkbezoek spraken de collegeleden met Van Nieuwenhuizen over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de EU aan het eiland. Door het hoge ambitieniveau van de gemeente Goeree-Overflakkee, is de steun vanuit de EU vooral bij grotere projecten onmisbaar. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van samenwerking en contacten leggen. Van Nieuwenhuizen was zeer onder de indruk van de schoonheid en dynamiek van het eiland. Ze gaf aan zich in te zullen zetten om dit onder de aandacht van het Europese parlement te brengen.

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226207&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768065&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226210&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226214&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=ggof.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=324,325" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>